Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1023. Odlok o izvršitvi proračuna Občine Radeče za leto 1996, stran 1483.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 24. seji dne 26. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o izvršitvi proračuna Občine Radeče za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 1996, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada občine Radeče
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1996 so naslednji:
I. PRORAČUN
1. Prihodki                     343,619.917,39 SIT
2. Razporeditev prihodkov              335,151.457,06 SIT
Presežek                       8,468.460,33 SIT
– od tega namenska sredstva za kulturo        6,800.000,00 SIT
– za športno dvorano                 1,321.000,00 SIT
– za prenos v letu 1997                 347.460,33 SIT
II. REZERVNI SKLAD
– prenos iz leta 1995                 1,000.000,00 SIT
– oblikovanje rezervnega sklada 1996         1,186.000,00 SIT
– poraba 1996                      140.100,00 SIT
– prenos v leto1997                  2,045.900,00 SIT
3. člen
Prikaz bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa financiranja in vseh podračunov so sestavni del tega odloka.
4. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 1996 se prenesejo na ustrezne račune proračuna občine za leto 1997.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-1/96
Radeče, dne 26. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost