Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1014. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto1996, stran 1462.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 6. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Loški Potok za leto 1996.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1996 so bili realizirani v naslednjih zneskih:
Skupni prihodki:                 154,165.525 SIT
ki so bili razporejeni za:
– tekoče obveznosti                84,753.182 SIT
– investicijske obveznosti            61,530.943 SIT
– presežek prihodkov                7,881.400 SIT
3. člen
Presežki prihodkov v višini 770.827 SIT se namenijo za rezervni sklad, 7,110.573 SIT pa se prenese v leto 1997.
4. člen
Sestavni del tega odloka je pregled predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01 401-2/97
Loški Potok, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost