Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1010. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci, stran 1459.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja dne 17. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci
1. člen
Za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci se na podlagi odločitve z dne 16. 3. 1997 uvede krajevni samoprispevek v denarju tako, da se namenijo sredstva z zbranim samoprispevkom za modernizacijo krajevnih cest:
– Vrhovjak,
– Sp. Drakovci,
– vzdrževanje krajevnih cest,
– obnova cestne razsvetljave pri Mali Nedelji,
– vplačilo el. energije, najem objektov KS in za funkcionalno dejavnost KS,
– dotacija sredstev društvom po sklepu sveta KS.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let od 10. 4. 1997 do 9. 4. 2002. leta.
3. člen
Zavezanci za krajevni samoprispevek so delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče v Krajevni skupnosti Mala Nedelja, za del krajevne skupnosti, za naselje: Drakovci, in sicer:
– 3% od neto OD,
– 3% od pokojnin,
– 3% od občanov, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 12% od katastrskega dohodka, od bruto KD,
– 3% od povprečnih plač v Republiki Sloveniji mesečno občani, ki so na delu v tujini, imajo pa stalno bivališče na območju KS Mala Nedelja,
– 3% mesečno občani od povprečne pokojnine v Republiki Sloveniji, kateri prejemajo pokojnino iz tujine, imajo pa stalno bivališče v KS Mala Nedelja
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo krajevni samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
4. člen
Plačila prispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
5. člen
Samoprispevek se plačuje na žiro račun Krajevne skupnosti Mala Nedelja, št. 51930-842-063-82016 s pripisom: krajevni samoprispevek.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu, oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Mala Nedelja dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Za izvršitev del določenih v 1. točki tega sklepa je odgovoren Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja. Ta bo enkrat letno na zboru krajanov tudi poročal o uporabi sredstev.
8. člen
O uporabi sredstev iz krajevnega samoprispevka se sestavi zaključni račun, katerega sprejme organ, ki je uvedel samoprispevek.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mala Nedelja, dne 18. marca 1997.
Predsednik
KS Mala Nedelja
Vilko Vajda l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti