Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1007. Odlok o spremembi odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija, stran 1455.

Na podlagi 15. člena in v zvezi z 41. členom statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 28. seji dne 6. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija
1. člen
V odloku o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija (Uradni list SRS, št. 20/78 in Uradni list RS, št. 67/95 in 19/96) se v drugem odstavku 3. člena doda beseda “Javorje”.
2. člen
Na koncu 4. člena odloka se dodata nova odstavka, ki se glasita:
“KS Javorje, z naselji Javorje, Vrata in Leskovica pri Šmartnem, katere meja poteka od parcele št. 452 k.o.Vintarjevec po meji Občine Litija in Ivančna Gorica do parcele št. 1429, meja nato zavije proti severu po meji k.o. Vintarjevec do parcele št. 1170 in nato zavije proti jugu po vzhodni meji parcel št. 1170, 1173, 1235, ter po jugovzhodni meji parcel št. 1154, 1604 in 1605, po vzhodni meji parcel 1606 in 1608/2 in južni meji parcele št. 1632 do križišča poti parc. št. 1933 in 1944. Meja nato poteka po poti parc. št. 1944 do parcele št. 638/2, proti zahodu po južni meji parcel št. 638/1, 638/2, 638/3 in 651, nato proti jugu po vzhodni meji parcele 624 in severni meji parcele 626, ter po zahodni meji parcel št. 636/2, 629, 631, 632 in 636/1, do občinske meje.
Območje KS Vintarjevec se zmanjša za naselja, oziroma območje navedeno v prejšnjem odstavku.”
3. člen
Do prvih volitev sveta KS Javorje opravlja naloge sveta KS Odbor za ustanovitev KS Javorje.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-28/97
Litija, dne 6. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost