Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

999. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1997, stran 1450.

Na podlagi 43. in 44.b člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95), je Občinski svet občine Kozje na 14. redni seji dne 3. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1997
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, znaša na dan 1. 1. 1997 za območje Občine Kozje 100.000 SIT/m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 01. 1. 1997 15.000 SIT, in sicer:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 6.750 SIT za m2 koristne stanovanjske površine
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 8.250 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1996 (Uradni list RS, št. 23/96).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-14-006/97
Kozje, dne 3. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

AAA Zlata odličnost