Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

988. Sprememba odloka o določitvi pomožnih objektov, stran 1439.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95), 6. člena navodila o merilih zato, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 24. seji dne 5. marca 1997 sprejel
S P R E M E M B O O D L O K A
o določitvi pomožnih objektov
1. člen
Črta se drugi odstavek 5. člena odloka o določitvi pomožnih objektov (Uradni list RS, št. 64/96, 6/97).
2. člen
Deseta alinea 2. člena se spremeni tako da glasi:
– prestavitev in postavitev enojnih kozolcev in prestvitev ali postavitev novih, v celoti lesenih tipološko ustreznih toplarjev brez omejitve površine in toplarjev z betonskimi stebri, če niso večji od dveh polj.
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-21/96
Grosuplje, dne 5. marca 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost