Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

986. Sklep Občinskega sveta občine Gorišnica o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica, stran 1438.

Na podlagi 1. člena odloka o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica in 19. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na 26. redni seji dne 6. 3. 1997 sprejel
S K L E P
I
Vrednost takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/96) se valorizira za 9,78% in znaša:
1. Za gospodinjstvo: 425 SIT/mes od tega 261,30 SIT/mes za sanacijo in širitev komunalne deponije v Brstju in 163,70 SIT/mes za obratovanje in vzdrževanje komunalne deponije v Brstju.
2. Za podjetja in ostale 2.133,20 SIT/m3 od tega 1.400,80 SIT/m3 za sanacijo in širitev komunalne deponije v Brstju in 732,40 SIT/m3 za obratovanje in vzdrževanje komunalne deponije v Brstju.
II
Vrednost povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode iz 5. člena odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/96) se valorizira in znaša 59,45 SIT/m3 od tega:
– 11,25 SIT/m3 za izgradnjo globinskih vodnjakov in varovanje vodnih virov,
– 13,20 SIT/m3 za tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in naprav,
– 35,00 SIT/m3 za izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Gorišnica.
III
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave dalje, obračun se prične prvi dan naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Št. 012-67/97
Gorišnica, dne 13. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost