Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

976. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za trgovinsko proizvodni center Slovenska vas, stran 1429.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93 in 71/93), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in 40. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za trgovinsko proizvodni center Slovenska vas
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za trgovinsko proizvodni center Slovenska vas, ki ga je izdelal PB “Region” Brežice v februarju 1997.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice organiziral javno razpravo o osnutku trgovinsko proizvodnega centra Slovenska vas in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, rok javne razgrnitve prične teči z dnem objave.
Št. 352/69/96
Brežice, dne 19. marca 1997.
Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.

AAA Zlata odličnost