Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

974. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1997, stran 1428.

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/78), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,57/94 in 14/95) ter statuta Občine Brežice je občinski svet na 28. seji dne 10. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1997
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča je na območju Občine Brežice na dan 31. 12. 1996 znašala 110.600 SIT/m2. To je tudi osnova za izračun vrednosti v letu 1997.
2. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 1997 se določi v % od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in sicer:
– za območje mesta Brežice                  2%;
– za območje Dobove, gospodarske cone
Slovenska vas                       1,2%;
– za ostala območje Občine Brežice             0,8%.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na področju Brežice za III. stopnjo opremljenosti so na dan 31. 12. 1996 za m2 stanovanjske površine znašali za:
– individualne objekte in naprave 7.900 SIT/m2;
– kolektivne komunalne objekte in naprave 8.900 SIT/m2.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Z dnem pričetka veljavnosti tega sklepa, se prenehajo uporabljati določila sklepa št. 385-6/96-2/7 z dne 23. 5. 1996 (Uradni list RS, št. 31/96).
Št. 385-4/97-2/7
Brežice, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost