Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

973. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice, stran 1427.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS), 29. ter 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 17. ter 81. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 28. seji dne 10. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice
I
Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Brežice postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema, ki so bile na dan uveljavitve zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, dne 17. 12. 1994 namenjene pretežno opravljanju kulturne dejavnosti in so bile v javni ali družbeni lasti ter v upravljanju države ali lokalnih skupnosti:
1. Bivši dom JLA, družbena lastnina v upravljanju Ministrstva za obrambo RS, del parc. št. 1237 – stavba v izmeri 983 m2, parc. št. 1238 – travnik in parkirišče v skupni izmeri 1609 m2, parc. št. 1239 – dvorišče v izmeri 1665 m2, vse k.o. Brežice, zkv. št. 598 in sicer dvorana za kulturne prireditve.
2. Grad Brežice, družbena lastnina v upravljanju Posavskega Muzeja Brežice, parc. št.1256 – poslovna stavba v izmeri 2712 m2, parc. št. 1257 – dvorišče in stavba v skupni izmeri 1003 m2 in parc. št. 1261 – pot v izmeri 101 m2, vse vpisano pri zkv. št. 468, k.o. Brežice.
3. Stavba Glasbene šole Brežice, družbena lastnina v upravljanju Glasbene šole, parc. št. 579 – dvorišče in stavba v skupni izmeri 551 m2, zkv. št. 363, k.o. Brežice.
4. Sveti Vid – Arheološko območje Sv. Vida – Malence, parc. št. 131/16, zkv. št. 1069, k.o. Čatež, gozd v izmeri 13792 m2 – družbena lastnina v upravljanju Kmetijske zadruge Brežice.
5. Grad Pišece, družbena lastnina, parc. št. 152 – stavbišče v izmeri 14900 m2, zkv. št. 209, k.o. Pavlova vas – v delu, ki služi za kulturne prireditve.
6. Večnamenski dom v Pišecah, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občina Brežice – parc. št. 13 – travnik v izmeri 1474 m2 in parc. št. 12/2 – njiva v izmeri 406 m2.
7. Gasilski in prosvetni dom Cerklje, družbena lastnina v upravljanju Gasilskega društva Cerklje – parc. št. 26 – stavbišče v izmeri 581 m2, zkv. št. 1078, k.o. Cerklje – v delu, ki služi za kulturne prireditve.
8. Prosvetni dom Velika Dolina – družbena lastnina – parc. št. 497/1 – travnik in posl. stavba v skupni izmeri 1453 m2, zkv. št. 1269, k.o. Velika Dolina.
9. Prosvetni dom Artiče – družbena lastnina – parc. št. 41 – travnik v izmeri 2621 m2 in parc. št. 157 – stavbišče v izmeri 399 m2, zkv. št. 144, k.o. Artiče.
10. Prosvetni dom Globoko – družbena lastnina v upravljanju Krajevne skupnosti Globoko – parc. št. 51/1 – pašnik v izmeri 1620 m2, parc. št. 51/2 – nerodovitno – v izmeri 1518 m2 in parc. št. 108 – stavbišče v izmeri 625 m2, zkv. št. 289, k.o. Globoko – v delu, ki služi za kulturne prireditve, kar bo opredeljeno v načrtu obnove dela prosvetnega doma.
11. Prosvetni dom Brežice – družbena lastnina (do 82/100 dela) v upravljanju Zavoda za kulturo, parc. št. 129 – travnik in dvorišče v skupni 557 m2, parc. št. 130 – zelenica v izmeri 688 m2, parc. št. 131 – zelenica v izmeri 1018 m2, parc. št. 132 – parkirišče v izmeri 402 m2, zkv. št. 574 in parc. št. 128 – stanovanjska stavba v izmeri 845 m2, zkv. št. 925, vse k.o. Brežice.
12. Stara šola Čatež ob Savi, parc. št. 101/1, št. ZKV 144, k.o. Čatež, družbena lastnina – imetnik pravice uporabe Krajevna skupnost Čatež ob Savi.
13. Grajski kompleks Mokrice, nepremičnine vpisane v ZKV št. 1332, k.o. Velika Dolina, družbena lastnina – imetnik pravice uporabe Terme Čatež d.d.
14. Grad Bizeljsko, parc. št. 2, k.o. Orešje, družbena lastnina – imetnik pravice uporabe Kulturna skupnost Brežice.
II
Nepremičnine iz predhodne točke tega sklepa se kot javna infrastruktura zaznamujejo v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Brežicah.
III
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 611-5/95-2/7
Brežice, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost