Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

965. Sklep o določitvi pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na organiziran trg, stran 1422.

Na podlagi tretjega odstavka 153. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o določitvi pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na organiziran trg
1. člen
Agencija ne določa dodatnih pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na organizirani trg C (v nadaljevanju: OTC), zato se delnice pooblaščenih investicijskih družb lahko na ta trg uvrstijo, ko izpolnijo splošne pogoje za uvrstitev. Z uvrstitvijo delnic pooblaščenih investicijskih družb na OTC postanejo le-te prosto prenosljive v skladu z drugim odstavkom 153. člena zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU).
2. člen
Za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na organizirani trg – segment borzne kotacije A oziroma B morajo pooblaščene investicijske družbe poleg splošnih pogojev za uvrstitev na ta trg izpolniti tudi naslednje posebne pogoje: Da uskladijo svoje poslovanje in naložbe z določbami 1. do 9. poglavja ZISDU.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50/97
Ljubljana, dne 12. marca 1997.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg
vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.

AAA Zlata odličnost