Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

956. Odredba o znaku proizvajalca, stran 1407.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 59/81, 59/86, 20/89, 9/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o znaku proizvajalca
1. člen
Ta odredba predpisuje postopek določitve in obliko znaka proizvajalca, s katerim morajo biti označeni predmeti iz plemenitih kovin, ki so izdelani v Republiki Sloveniji.
2. člen
Proizvajalec predmetov iz plemenitih kovin (v nadaljevanju: proizvajalec) vloži zahtevo za določitev znaka proizvajalca pri Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: urad).
Zahteva za določitev znaka proizvajalca mora vsebovati poleg splošnih podatkov o vložniku zahteve še podatek o tem, kje se nahajajo poslovni prostori, v katerih se predmeti iz plemenitih kovin izdelujejo, dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za promet.
K zahtevi iz prejšnjega odstavka je proizvajalec dolžan priložiti obrtno dovoljenje oziroma sklep o registraciji zlatarske dejavnosti.
3. člen
Urad izda na podlagi zahteve iz prejšnjega člena odločbo o znaku proizvajalca. Na podlagi te odločbe je proizvajalec dolžan predložiti uradu žig z znakom proizvajalca zaradi evidence odtiska.
4. člen
Znak proizvajalca je izdelan v obliki žiga. Sestavljen je iz dveh poševnih črk abecede v eni izmed naslednjih petindvajset oblik. Znaki se zaradi evidence vodijo z rimsko številko od ena do petindvajset:
Črke so lahko vgreznjene v polje znaka proizvajalca ali izbočene. V primeru, da so črke izbočene, morajo biti izbočeni tudi zunanji robovi znaka.
5. člen
Velikost znaka proizvajalca je takšna, da največje mere znaka tvorijo pravokotnik s širino 1,25 mm in višino 0,8 mm.
6. člen
Na steblu žiga morajo biti oznake: črki iz znaka, rimska številka znaka in zaporedna številka iz registra izdanih odločb o znaku proizvajalca.
7. člen
Na predmet iz plemenite kovine je dovoljeno vtisniti samo en znak proizvajalca.
8. člen
Proizvajalec mora o vseh spremembah, ki se nanašajo na njegovo poslovanje in o prenehanju izdelovanja predmetov iz plemenitih kovin obvestiti urad ter dostaviti vse žige z znakom proizvajalca zaradi uničenja.
9. člen
Proizvajalci predmetov iz plemenitih kovin so dolžni uskladiti svoje znake proizvajalca s to odredbo najpozneje v treh mesecih po njeni uveljavitvi.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, se preneha uporabljati odredba o obliki znaka proizvajalca (Uradni list SFRJ, št. 30/82, 68/82 in 47/86).
11. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/97
Ljubljana, dne 12. marca 1997.
Minister za znanost
in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti