Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

955. Uredba o spremembah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo - prečiščeno besedilo, stran 1406.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo
1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 72/96) se priloga, ki je sestavni del uredbe, spremeni v naslednjem:
– pri tarifni številki 2204 10 110 se črtata besedi
‘šampanjec (Champagne)’ in nadomestita z besedo ‘Champagne’
– pri tarifni številki 2204 21 820 se črta pripadajoča
carinska stopnja ‘23,0+P’ in nadomesti z ‘22,2+P’
– črta se tarifna številka 2204 29 180 s pripadajočim
besedilom in nadomesti z naslednjim:
‘2204 29 18    – – – – – – – drugje:
 2204 29 181    – – – – – – – – Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer – Ormož, Haloze, Radgona Kapela,
          Prekmurje                                     22,2+P
2204 29 182    – – – – – – – – Šmarje – Virštajn, Bizeljsko, Sremič, Dolenjska Bela Krajina   22,2+P
2204 29 183    – – – – – – – – Vipava, Brda, Kras                        22,2+P
2204 29 184    – – – – – – – – Koper                              22,2+P
2204 29 189    – – – – – – – – drugo                              22,2+P’
– za tarifno številko 8704 22 913 se doda:
‘8704 22 914    – – – – – za prevoz osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil s hidravlično
          dvižno platformo za prevoz tovora v dveh nivojih                 22,0(1)’
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/97-1
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost