Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

953. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1997, stran 1404.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), 3., 4. in 9. člena uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1997
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1997 (Uradni list RS, št. 73/96) se:
1. v Prilogi 1:
– dodajo naslednje tarifne oznake:
8704 21 31   Vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)
8704 21 912   Vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.)
– črta tarifna oznaka 8705 90 300 s pripadajočim besedilom in nadomesti z ‘8705 90 309 Drugo’
– črta tarifna oznaka 8716 39 590 s pripadajočim besedilom in nadomesti z ‘8716 39 599 Drugi’
2. v Prilogi 2:
– dodajo naslednje tarifne oznake:
8413 91 900    Drugi
8414 90 900    Deli ventilatorjev
8419 90 950    Drugo
8501 409      Drugi izmenični motorji, enofazni, z močjo do vključno 750 W in nad 750 W
8503 00      Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502
3. v Prilogi 3:
– dodajo naslednje tarifne oznake:
8474 10 000    Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo ali pranje
8474 32 000    Stroji za mešanje mineralnih materialov z bitumnom
8474 39 000    Drugi
8479 10 000    Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko gradnjo ali podobna dela
          Ex. – asfaltni finišerji
4. v Prilogi 4:
– za tarifno številko 0602 10 900 doda:
‘0602 20 100    – – trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali ukoreninjeni            2,0’
– za tarifno številko 3402 90 100 doda:
‘3403 99 100    – – – preparati za mazanje strojev, naprav in vozil              pr’
– pred tarifno številko 3919 90 doda:
‘3919 10 690    – – – – drugo                           pr’
– pri tarifnih številkah 4803 00 100, 4803 00 901, 4811 39 001, 4813 90 100, 4805 80 110, 4805 80 190,
4805 80 900, 4806 10 000, 4808 30 000, 4823 11 190, 7408 19 100, 7408 19 900, 8507 90 930 in 8507 90 980
pripadajoča carinska stopnja črta in nadomesti s stopnjo ‘prosto’.
– črta tarifna številka 4810 11 910 s pripadajočim besedilom
– za tarifno številko 4823 19 001 doda:
‘4823 90 900    – – – – drugo                           pr’
– za tarifno številko 7607 11 101 doda:
‘7607 19 100    – – – debeline manj kot 0,021 mm                 pr’
– pred tarifno številko 8207 50 900 doda:
‘8207 50 100    – – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta  pr
 8207 50 500    – – – – – iz sintranih kovinskih karbidov             pr
8207 50 700    – – – – – iz drugih materialov                  pr’
– za tarifno številko 8207 50 900 doda:
‘8207 60 700    – – – – za obdelavo kovin, z delovno površino           pr
 8207 70 100    – – – iz sintranih kovinskih karbidov               pr
8207 70 310    – – – – vretenastega tipa                     pr
8207 70 380    – – – – drugo                           pr
8207 70 900    – – drugo                             pr’
– pred tarifno številko 8419 89 951 doda:
‘8419 31 000    – – za kmetijske pridelke                     pr’
– za tarifno številko 8461 doda:
‘8461 30      – Stroji za vlečenje
8461 30 100    – – numerično krmiljeni                      pr’
– za tarifno številko 8462 91 500 doda:
‘8462 99 500    – – – – numerično krmiljeni                    pr’
– za tarifno številko 8465 10 901 doda:
‘8465 10 902    – – – numerično krmiljeni obdelovalni center vseh izvedb razen mostovne izvedbe 
          ‘Point to point’                                pr’
– za tarifno številko 8466 doda:
‘8466 10      – Držala za orodje in samoodpiralne glave za rezanje navojev;
8466 10 310    – – – – za stružnice                              pr
8466 10 390    – – – – druga                                 pr
8466 10 900    – – samoodpiralne glave za rezanje                       pr
8466 20 100    – – pomožna orodja za pritrjevanje posebnih naprav; kompleti standardnih pomožnih
          orodij za pritrjevanje                             pr
8466 20 910    – – – za stružnice                               pr’
5. v Prilogi 5:
–  črta tarifna številka 3926 90 990
   in nadomesti s 3926 90 999,
–  črta tarifna številka 8421 39 980
   in nadomesti z 8421 39 989,
–  črta tarifna številka 8481 80 990
   in nadomesti z 8481 80 999,
–  črta tarifna številka 8483 10 900
   in nadomesti z 8483 10 800,
–  črta tarifna številka 8532 30 900
   in nadomesti z 8532 30 009,
–  črta tarifna številka 8539 31 900
   in nadomesti z 8539 31 909,
–  črta tarifna številka 8546 20 990
   in nadomesti z 8546 20 999.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/97-1
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost