Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997

Kazalo

612. Navodilo o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 976.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) 3. ter 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja minister za obrambo
N A V O D I L O
o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1. člen
Na področju obrambe status društva, ki deluje v javnem interesu, lahko pridobi društvo, ki opravlja dejavnost, ki je posebnega pomena za obrambo, v skladu s 103. členom zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94).
2. člen
Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami status društva, ki deluje v javnem interesu lahko pridobi društvo, ki:
– opravlja naloge in dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod pogoji in na način, določen z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in na podlagi tega zakona izdanimi izvršilnimi predpisi;
– opravlja naloge in dejavnosti varstva pred požarom pod pogoji in na način, določen z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter na podlagi teh zakonov izdanimi izvršilnimi predpisi;
– opravlja humanitarne naloge in dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93).
3. člen
Predlogu za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je treba priložiti:
– odločbo o registraciji društva;
– statut;
– odločbo, koncesijo, akt pristojnega organa, s katerim se društvu nalagajo naloge in dejavnosti na področju obrambe ali varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma ustrezno utemeljitev predloga;
– programsko usmeritev dejavnosti društva.
4. člen
Status društva, ki deluje v javnem interesu, na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podeljuje Ministrstvo za obrambo.
Status društva, ki deluje v javnem interesu, na področju obrambe se podeli po predhodnem mnenju Uprave za vojaške zadeve Ministrstva za obrambo.
Status društva, ki deluje v javnem interesu, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se podeli po predhodnem mnenju Uprave Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Ministrstva za obrambo.
5. člen
Ministrstvo za obrambo vodi evidenco društev, ki jim je podeljen status društev, v skladu s tem navodilom.
6. člen
Izpolnjevanje pogojev za status društev, ki delujejo v javnem interesu, preverja najmanj vsakih pet let na področju obrambe Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0609-14/97
Ljubljana, dne 21. februarja 1997.
Jelko Kacin l. r.
Minister
za obrambo