Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

564. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, kanalizacije, toplovodnega ogrevanja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov, stran 951.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 23. in 25. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec ter 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji 4. februarja 1997 sprejel
O D L O K
o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, kanalizacije, toplovodnega ogrevanja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje vodooskrbe, kanalizacije, toplovodnega ogrevanja in odvoza ter deponiranja komunalnih odpadkov, se ob redni ceni komunalnih storitev uvede prispevek za investicijska vlaganja v vodooskrbo, kanalizacijo, toplovodno ogrevanje in odvoz ter deponiranje komunalnih odpadkov.
2. člen
Zavezanci za plačilo prispevkov so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ki so uporabniki dejavnosti objektov ter naprav vodovodnih sistemov in kanalizacije, toplovodnega sistema ter odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
3. člen
Prispevek znaša:
A) za investicije v vodooskrbo
a) za vse uporabnike vodovoda:
– 30 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu
– 90 SIT/m3 za gospodarske organizacije
b) za priključitev novih porabnikov (gospodinjstva)
– 100.000 SIT/odjemno mesto
B) za investicije v toplovodno ogrevanje
a) za vse uporabnike toplovodnega ogrevanja:
– 250 SIT/Mwh za individualne odjemalce in ostale organizacije
– 600 SIT/Mwh – za gospodarske organizacije
C) za investicije v odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov
a) za vse uporabnike:
– 45 SIT/osebo/mesec v gospodinjstvu
– 4 SIT/m2/mesec – za šole, vrtce, knjižnice, bolnišnico in zdravstveni dom
– 18 SIT/m2/mesec – za gospodarske organizacije in druge organizacije
– 1800 SIT/m3 – za gospodarske organizacije in druge organizacije
– 736 SIT/m3 – za tiste organizacije, ki imajo sklenjeno pogodbo o sovlaganju v II. fazo odlagališča, do izpolnitve pogodbene količine.
D) za investicije v kanalizacijo
a) za vse uporabnike:
– 15 SIT/m3 – za gospodinjstva
– 24 SIT/m3 – za gospodarske organizacije in druge organizacije.
4. člen
Zbrana sredstva prispevkov so namenska ter se evidentirajo in zbirajo ob ceni porabljene vode, kanalščine, toplotne energije in ceni odvoza komunalnih odpadkov.
5. člen
Prispevki se povišujejo trimesečno v skladu z rastjo cen na drobno v Republiki Sloveniji po predhodnem soglasju Sveta mestne občine Slovenj Gradec.
6. člen
Izvajalci oskrbe z vodo, kanalizacijo, toplotno energijo ter odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov, zbrana sredstva mesečno nakazujejo na posebno partijo žiro računa proračuna občine. Izvajalci morajo o zaračunanem plačanem prispevku voditi ločeno evidenco.
7. člen
Plačevanje prispevka pod točko A/b iz 3. člena tega odloka je uporabnik dolžan plačati pred izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje.
8. člen
Prispevek za investicijska vlaganja se uvede za dobo štirih let in se obračunava od dneva uveljavitve naprej.
9. člen
Zbrana sredstva se za posamezne investicije v dejavnosti uporabljajo v skladu s sprejetim programom, ki je sestavni del tega odloka in letnimi plani komunalne dejavnosti, ki jih sprejme svet mestne občine. Vsa dela, ki se bodo izvajala iz naslova prispevka za investicijska vlaganja, bodo predhodno sprejeta v programu komunalnih del in se bodo oddajala na podlagi javnih razpisov. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev vrši Svet mestne občine Slovenj Gradec.
10. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, toplovodnega ogrevanja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 83/94), ki se nanašajo na Mestno občino Slovenj Gradec.
Št. 353-01/97
Slovenj Gradec, dne 4. februarja 1997.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti