Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

563. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997, stran 950.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec dne 4. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997
1. člen
Z odlokom o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 1.509,562.345,27 tolarjev in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 1.502,562.975,27 tolarjev,
– sredstva rezerve (0,5% od vseh prihodkov) 6,999.370 tolarjev.
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje, če je to v skladu z zagotovljeno porabo in v okviru doseženih prilivov. Z uskladitvijo se prioritetno zagotovijo sredstva za plače, pri čemer se upošteva osnova za obračun plač, ki jo določi Vlada Republike Slovenije, ter tisti materialni stroški, na katere ni mogoče vplivati.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, določene s proračunom. Obveznosti se smejo prevzemati le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena in zagotovljena za posamezne namene.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prilivov in dogovorjenih pogojev za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan mestne občine ali druga pooblaščena oseba. Za zakonito uporabo sredstev je odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
7. člen
Župan mestne občine je pooblaščen, da odloča:
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– o uporabi sredstev rezerv iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin do ene petine sredstev rezerv,
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
8. člen
O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, odloča mestni svet.
9. člen
Nerazporejena proračunska sredstva, ki so na posameznih odprtih računih mestne občine, se prioritetno uporabijo za reševanje likvidnostnih težav pri financiranju lokalnih zadev javnega pomena.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997.
Št. 401-008/96
Slovenj Gradec, dne 4. februarja 1997.
Predsednik
Sveta mestne
občine Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.
               Bilanca

   prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Slovenj
            Gradec za leto 1997

-----------------------------------------------------------------
PRIHODKI                        v tolarjih
-----------------------------------------------------------------
Prihodki, preneseni iz preteklega leta       137,954.345,27

Prihodki za financiranje zagotovljene
porabe                       802,773.000,00

Prihodki za financiranje drugih nalog       486,935.000,00

Drugi prihodki                   81,900.000,00
-----------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                 1.509,562.345,27
-----------------------------------------------------------------
ODHODKI                        v tolarjih
-----------------------------------------------------------------
Sredstva za splošno porabo             222,655.565,04

Sredstva za družbene dejavnosti          440,291.782,25

Sredstva za gospodarsko infrastrukturo       808,337.587,01

Sredstva za zaščito in reševanje ter požarno
varnost                       22,590.693,19

Sredstva za druge odhodke              5,450.000,00

Sredstva rezerve                   6,999.370,00

Druge obveznosti                   3,237.347,78
-----------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                  1.509,562.345,27
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti