Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

554. Odlok o razglasitvi domačije Kal 63 za kulturni spomenik, stran 935.

Občinski svet občine Pivka je na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86) in 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) na 15. seji dne 20. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o razglasitvi domačije Kal 63 za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da se ohrani kulturni spomenik s področja etnologije se kot etnološki kulturni spomenik razglasi:
– domačija z gospodarskimi poslopji in dvoriščem parcelna številka 8 in 32, k.o. Kal.
2. člen
Domačija Kal 63 z gospodarskimi poslopji in dvoriščem se proglasi za etnološki kulturni spomenik na podlagi strokovnih osnov, ki jih je pripravil pristojni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica (št. 591-1/96-B/m z dne 15. 4. 1996).
3. člen
Za kulturni spomenik velja varstveni režim I. stopnje:
– varovanje nepremičnine v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti,
– uporaba nepremičnine ne sme nasprotovati naravi in pomenu spomenika,
– za kakršnekoli posege na nepremičnini je potrebno soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica.
4. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe Medobčinskega inšpektorata Postojna.
5. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo.
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.
Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, v treh mesecih po sprejetju odloka, izda lastnikom oziroma imetnikom pravice uporabe kulturnega spomenika odločbo ter jih seznani z režimi varstva.
6. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/96
Pivka, dne 20. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti