Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

553. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1996, stran 935.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na 22. redni seji dne 10. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 1996, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Osilnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1996:
– skupni prihodki                107,975.919 SIT,
– skupni odhodki                 69,271.649 SIT.
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1996 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna občine v višini 38,704.270 SIT.
4. člen
Nerazporejeni prihodki, kot presežki v višini 38,704.270 SIT iz prejšnjega člena tega odloka se razporedijo za sledeče namene:
1. presežek v višini 31,680.270 SIT se razporedi v prihodke proračuna občine za leto 1997 in se nameni investicijski porabi za pokrivanje prenesenih pogodbenih obveznosti iz preteklega obdobja,
2. presežek v višini 7,000.000 SIT se razporedi v prihodke proračuna občine za leto 1997 in se namensko porabi za sanacijo usada na lokalni cesti Podvrh-Križmani-Padovo, saj izvira iz neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve proračuna RS za leto 1996 za odpravo posledic plazenja tal,
3. presežek v višini 24.000 SIT se razporedi v prihodke proračuna občine za leto 1997 in se šteje v finančno izravnavo.
5. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve v višini 700.000 SIT se prenesejo v korist stalne proračunske rezerve Občine Osilnica za leto 1997.
Sredstva amortizacije v višini 132.400 SIT se prenesejo v korist sredstev amortizacije Občine Osilnica za leto 1997.
6. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Osilnica za leto 1996 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 86/97
Osilnica, dne 10. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti