Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

524. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica, stran 903.

Na podlagi dvanajste alinee 1. točke in prve alinee 3. točke 12. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 5/95 in 51/96) in na podlagi 28. člena odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica, je Občinski svet občine Cerknica sprejel na 19. redni seji dne 19. 12. 1996
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica
1. člen
Občinski svet s tem sklepom določa nepremičnine in objekte, ki postanejo na dan uveljavitve sklepa javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture.
2. člen
Javna infrastruktura na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica postanejo s tem sklepom:
1. Večnamenska športna dvorana Cerknica, parc. št. 556/3, v lasti Občine Cerknica, k.o. Cerknica;
2. Zunanja igrišča pri osnovni šoli Cerknica, parc. št. 560/2, v lasti Občine Cerknica, k.o. Cerknica;
3. Nogometno igrišče “Koleno” v Cerknica, parc. št. 278 in 279, v lasti Občine Cerknica, k.o. Cerknica;
4. Kegljišče “Brest” v Cerknici, parc. št. 645, v postopku pridobivanja lastnine Občine Cerknica, k.o. Cerknica;
5. Balinišče “Brest” v Cerknici, parc. št. 1089, v lasti Brest d.o.o. Cerknica, k.o. Cerknica;
6. Balinišče “Kasarna Rakek”, parc. št. 365/19, v lasti Občine Cerknica, k.o. Cerknica;
7. Telovadnica OŠ Jožeta Krajca Rakek, parc. št. 226/1, v lasti Občine Cerknica, k.o. Rakek;
8. Zunanje igrišče pri OŠ Jožeta Krajca Rakek, parc. št. 226/1, v lasti Občine Cerknica, k.o. Rakek;
9. Nogometno igrišče Rakek, parc. št. 993/183 in parc. št. 993/184, v lasti Občine Cerknica, k.o. Rakek;
10. Zunanje igrišče pri OŠ Grahovo, parc. št. 85 in 569/2, v lasti Občine Cerknica, k.o. Grahovo;
11. Zunanje igrišče pri Osnovni šoli v Begunjah, parc. št. 2120/1, v lasti Občine Cerknica, k.o. Begunje pri Cerknici;
12. Telovadnica OŠ Begunje, parc. št. 1477/5, v lasti Občine Cerknica, k.o. Begunje pri Cerknici.
3. člen
Kot javno infrastrukturo na področju športa in telesne kulture se razglaša tudi oprema v nepremičninah iz drugega člena, ki služi športni in telesnokulturni dejavnosti.
4. člen
Nepremičnine, določene kot javna infrastruktura na področju športa in telesne kulture se vpišejo in zaznamujejo v zemljiški knjigi.
5. člen
Župan Občine Cerknica izda v roku 30 dni po uveljavitvi tega sklepa navodila in ostale izvedbene akte za zagotovitev izvajanja.
6. člen
Kot javna infrastruktura na področju športa in telesne kulture se opredeljuje tudi skakalnica Dele (Rakek) in Korlova (Selšček), pri katerih so potrebni nadaljnji postopki določanja naravne lege in pripadajočih parcelnih številk.
Občinska uprava občine Cerknica bo preverila lastništvo skakalnice Dele (Rakek) in Korlova (Selšček) pri katerih so potrebni nadaljnji postopki določanja naravne lege in pripadajočih parcelnih številk.
Občinska uprava občine Cerknica skupaj z uporabniki ostalih športnih objektov v roku šestih mesecev opredeli status, pridobi soglasja lastnikov za določitev javnega interesa in vpis v register.
Št. 621-3/97-9
Cerknica, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti