Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

5. Popravek odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, stran 1617.

Popravek
V odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15-784/96 z dne 15. III. 1996, se tretja in peta alinea ter drugi odstavek točke XII., v 2. členu, pravilno glasijo:
3. volilna enota – Pišece II. – ki obsega hišne številke od št. 73a do 80 in in od št. 84 do 117 – voli se dva člana
5. volilna enota – Pišece I. – ki obsega hišne številke od št. 1 do 73 in št. 81, 82 in 83 – voli se dva člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij oziroma delov naselij.
6. točka drugega odstavka četrte alinee v 2. členu pa glasi:
6. volilna enota – Sobenja vas in Mali Cirnik – voli se en član.
Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.