Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

26. Akt o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije s Švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo (BCHNSNJ), stran 101.

A K T O N A S L E D S T V U S P O R A Z U M O V
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO (BCHNSNJ)
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je s Švicarsko konfederacijo sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo:
1. Konvencija o izročanju krivcev med Srbijo in Švico, 16/28. november 1887;
objavljena v Srpskih novinah, št. 83/1888.
2. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Švicarske konfederacije o recipročni oprostitvi obdavčenja podjetij za pomorsko in zračno plovbo, Beograd, 4. 11. 1964 in 29. 12. 1964;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/65.
3. Konvencija med FLRJ in Švicarsko konfederacijo o socialnem zavarovanju, Bern, 8. 6. 1962;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/63.
4. Administrativni aranžma o načinu uporabe Konvencije o socialnem zavarovanju med SFRJ in Švicarsko konfederacijo, Bern, 5. 7. 1963;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/64.
5. Konvencija o spremembah in dopolnitvah Konvencije o socialnem zavarovanju z dne 8. junija 1962 med FLRJ in Švicarsko konfederacijo, Bern, 9. 7. 1982;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/84.
6. Sporazum o tehničnem sodelovanju med SFRJ in Švicarsko konfederacijo, Bern, 1. 12. 1966;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/67.
7. Sporazum med ZIS SFRJ in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o vzajemni pomoči ob elementarnih nesrečah, Beograd, 9. 11. 1982;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/84.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-01/95-7/1
Ljubljana, dne 16. maja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost