Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

9. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tongo, stran 26.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO TONGO
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tongo, podpisan v Londonu 7. decembra 1995.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO TONGO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Kraljevina Tonga,
sta se, v želji, da bi okrepili in razvili odnose med državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Slovenija in Tonga bosta vzpostavila diplomatske odnose na ravni veleposlanikov z dnem, ko prične veljati ta sporazum.
2. člen
Pogodbenici se strinjata, da bodo za diplomatske odnose med njima veljala določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Pogodbenici se strinjata, da bodo za konzularne odnose med njima veljala določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Ta sporazum prične veljati ob podpisu.
Sestavljeno v slovenskem in angleškem jeziku, v Londonu, dne 7. decembra 1995.
Za Republiko
Slovenijo,
Matjaž Šinkovec, l. r.
Veleposlanik
Za Kraljevino
Tongo,
Sione Kite, l. r.
Visoki komisar
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE KINGDOM OF TONGA REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the Kingdom of Tonga,
guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Tonga will establish diplomatic relations at the Ambassadorial level with each other on the day this Agreement enters into force.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
Done in the Slovenian and the English languages at London on December 7, 1995.
For the Republic of
Slovenia,
Matjaž Šinkovec, (s)
Ambassador
For the Kingdom of
Tonga,
Sione Kite, (s)
High Commissioner
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/95-68/1-8
Ljubljana, dne 11. januarja 1996
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost