Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

8. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kostariko, stran 25.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOSTARIKO
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kostariko, podpisan v Cartageni 19. oktobra 1995.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOSTARIKO
Republika Slovenija in Republika Kostarika sta se,
z namenom okrepiti in razviti odnose med državama ter v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Republika Slovenija in Republika Kostarika bosta vzpostavili diplomatske odnose z dnem, ko sporazum stopi v veljavo ter si bosta izmenjali diplomatske predstavnike v najkrajšem času.
2. člen
Pogodbenici se strinjata, da bosta diplomatske odnose urejali v skladu z določili Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Pogodbenici se strinjata, da bosta konzularne odnose urejali v skladu z določili Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Sporazum stopi v veljavo s podpisom.
Podpisano v Cartageni, Kolumbija, dne 19. oktobra 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem, španskem in angleškem jeziku.
Za Republiko Slovenijo
Ignac Golob, l. r.
Državni sekretar
Za Republiko Kostariko
dr. Fernando Naranjo, l. r.
Minister za zunanje zadeve
in obrambo
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF COSTA RICA REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the Republic of Costa Rica,
guided by desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations
have agreed as follows:
Article 1
The Republic of Slovenia and the Republic of Costa Rica shall establish diplomatic relations on the day this Agreement enters into force and exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This agreement enters into force upon signature.
Done at Cartagena de Indias, Republic of Colombia on 19th of October 1995 in two originals in English language, two originals in Spanish language and two originals in Slovene language.
For the Republic
of Slovenia
H.E. Ignac Golob, (s)
State Secretary
For the Republic
of Costa Rica
Dr. Fernando Naranjo, (s)
Minister of Foreign Affairs
and Worship
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/95-67/1-8
Ljubljana, dne 11. januarja 1996
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
*Besedilo sporazuma v španskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost