Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Jemen, stran 24.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO JEMEN
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Jemen, podpisan v Kairu 12. oktobra 1995.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO JEMEN O NAVEZAVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Republika Jemen sta se v želji poglobiti in razviti odnose med državama v skladu s cilji in načeli Ustavne listine Združenih Narodov, sporazumeli o naslednjem:
Člen 1
Republika Slovenija in Republika Jemen bosta navezali diplomatske odnose na dan, ko bo začel veljati ta sporazum in bosta izmenjali diplomatske predstavnike na ravni veleposlanikov brž, ko bo mogoče.
Člen 2
Pogodbenici tega sporazuma soglašata, da bosta uporabljali določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 za diplomatske odnose med njima ter določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 za konzularne odnose med njima.
Člen 3
Ta sporazum stopi v veljavo s podpisom.
Podpisan v Kairu 12. oktobra 1995 v dveh izvodih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku.
Za Republiko Slovenijo
Nj. Eksc. g. Peter Toš, l. r.
veleposlanik Republike
Slovenije v Kairu
Za Republiko Jemen
Nj. Eksc. g. Ahmed Mohamed
Luqman, l. r. veleposlanik
Republike Jemen v Kairu
in stalni predstavnik
pri Arabski Ligi
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF YEMEN REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the Republic of Yemen guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, have agreed as follows:
Article 1
The Republic of Slovenia and the Republic of Yemen will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives on the ambassadorial level as soon as possible.
Article 2
The parties to this Agreeement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them as well as that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 3
The Agreement enters into force upon signature.
Done in Cairo on 12 October 1995 in two copies in the Slovene, Arabic and English languages.
For the Republic of Slovenia
H.E. Mr Peter Toš, (s)
Ambassador of the Republic of
Slovenia in Cairo
For the Republic of Yemen
H.E. Mr Ahmed Mohamed
Luqman, (s)
Ambassador of
the Republic of Yemen
in Cairo and Permanent
Representative to the
Arab League
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/95-69/1-8
Ljubljana, dne 11. januarja 1996
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
*Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost