Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

2. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ), stran 5.

A K T O N A S L E D S T V U S P O R A Z U M O V
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO ŠPANIJO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO (BESNSNJ)
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je s Španijo sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo.
1. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije o znanstvenem in tehničnem sodelovanju, Beograd, 3. 3. 1978;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/79.
2. Sporazum o odpravi vizumov med Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije, Beograd (sklenjen z izmenjavo pisem), 3. 3. 1978;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/80.
3. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije o sodelovanju na področju turizma, Beograd, 12. 7. 1978;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/80.
4. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije o zračnem prometu, Beograd, 11. 4. 1979;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/80.
5. Pogodba med SFRJ in Španijo o pravni pomoči v kazenskih stvareh in izročitvi, Beograd, 8. 7. 1980;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/81.
6. Sporazum med SFRJ in Kraljevino Španijo o gospodarskem in industrijskem sodelovanju, Madrid, 20. 11. 1986;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/89.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-01/95-6/1
Ljubljana, dne 26. januarja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost