Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3574. Sklep o rokih in o načinu odplačila obveznosti Republike Slovenije in obveznic izdanih zaradi zamenjave dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988, stran 5366.

Na podlagi 23. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91, 71/93 in 63/95) ter 23., drugega odstavka 43., 49. ter 62. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi 9. in 10. člena zakona o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o rokih in o načinu odplačila obveznosti Republike Slovenije iz obveznic izdanih zaradi zamenjave dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988
1
Sklep določa roke in način odplačila obveznosti Republike Slovenije iz obveznic, ki so bile zaradi zamenjave dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 (v nadaljevanju: obveznice) izdane dne 11. 6. 1996 (v nadaljevanju: dan zamenjave) v skladu z informativnim memorandumom z dne 30. 11. 1995, obvestilom o ponudbi z dne 12. 3. 1996 ter sporazumom o fiskalnem agentu med Republiko Slovenijo in Societe Generale Bank and Trust, Luxemburg.
Izrazi uporabljeni v tem sklepu imajo pomen v smislu zakona o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96).
2
Glavnica in obresti po obveznicah zapadejo v plačilo na dan (v nadaljevanju: plačilni dan), ki je šest mesecev kasnejši od dneva zamenjave oziroma predhodnega plačilnega dne, s tem, da je zadnji plačilni dan 27. december 2006.
V letu 2006 je zato plačilni dan 11. junij, 11. december, kakor tudi 27. december.
Kolikor na plačilni dan banke v Luxemburgu, Londonu, New Yorku in Frankfurtu ne poslujejo, zapade obveznost v plačilo naslednji dan, ko banke v navedenih krajih poslujejo.
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance je dolžna zagotoviti fiskalnemu agentu sredstva za plačilo obveznosti iz obveznic do 10. ure na drugi delovni dan pred vsakim plačilnim dnem.
3
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance je dolžna zagotoviti Banki Slovenije kritje za plačilo celotnih obveznosti. Plačilo v tujino opravi Banka Slovenije.
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance obvesti Banko Slovenije deset delovnih dni pred plačilnim dnem o valuti kritja, ki ga zagotavlja do Banke Slovenije zaradi odplačila lastnih obveznosti. Kritje v tolarjih zagotavlja na osmi delovni dan pred plačilnim dnem. V primeru, da zagotavlja kritje v devizi, predloži Republika Slovenija, Ministrstvo za finance Banki Slovenije na sedmi delovni dan pred plačilnim dnem pooblastilo za bremenitev svojega deviznega računa pri Banki Slovenije na četrti delovni dan pred plačilnim dnem.
4
Slovenski dolžniki po zakonu (v nadaljevanju: dolžniki) zagotavljajo Republiki Slovenije, Ministrstvu za finance kritje za odplačilo svojega dela obveznosti, in sicer na račun Banke Slovenije v tujini, v skladu z navodilom, ki ga v zvezi z vsakokratnim plačilom izda Banka Slovenije.
Banka Slovenije lahko na podlagi dogovora z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance določi, da dolžniki zagotavljajo kritje za vsakokratno odplačilo obveznosti v domači valuti.
5
Dolžniki – banke, zagotavljajo kritje za plačilo svojih obveznosti do 12. ure na šesti delovni dan pred vsakokratnim plačilnim dnem na svoje devizne račune pri Banki Slovenije.
Dolžniki – slovenski končni uporabiki, za katere ni bila izdana garancija poslovne banke zagotavljajo sredstva za odplačilo svojih obveznosti neposredno na račune Banke Slovenije v tujini, prav tako do 12. ure na šesti delovni dan pred vsakokratnim plačilnim dnem.
Dolžniki predložijo Banki Slovenije ter Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance dokazilo o izdaji nepreklicnega plačilnega naloga najkasneje devet delovnih dni pred vsakokratnim plačilnim dnem.
Dolžniki – banke, priložijo dokazilu iz tretjega odstavka te točke izjavo, da lahko Banka Slovenije na četrti delovni dan pred plačilnim dnem obremeni za znesek, ki zapade v plačilo na plačilni dan, devizne račune iz prvega odstavka te točke in le-te odobri deviznemu računu Republike Slovenije, Ministrstvo za finance.
6
Kolikor dolžniki ne predložijo dokazila v roku in na način, ki ga dolča peta točka tega sklepa, Banka Slovenije sproži postopek za vnovčitev garancije v smislu 10. člena zakona iz drugega odstavka prve točke tega sklepa.
7. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23.70/649/96
Ljubljana, dne 4. novembra 1996.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti