Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3562. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1996, stran 5332.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94) je Občinski svet občine Vodice na 20. seji občinskega sveta dne 22. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vodice za leto 1996, ki ga je sprejel Občinski svet občine Vodice na 17. seji dne 30. maja 1996, se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
“Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo 194,380.900 SIT in se razporedijo za:
.                              SIT
– financiranje zagotovljene porabe          187,865.900
– financiranje drugih dogovorjenih nalog        6,515.000
Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1996.
Št. 1897-061
Vodice, dne 22. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov

Proračun Občine Vodice za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:

                          Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki                               194,380.900
Odhodki                               194,380.900
Primanjkljaj                                  -
Presežek                                    -

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni del proračuna.
Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so razporejeni po natančnejših namenih v posebnem delu tega proračuna.

AAA Zlata odličnost