Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3538. Sklep o razpisu referenduma, stran 5299.

Na podlagi 15. in 42. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) in na podlagi sklepa zbora krajanov naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata z dne 13. 10. 1996 je Občinski svet občine Litija na 24. seji dne 24. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma
1
Izvede se referendum o ustanovitvi nove KS Javorje.
2
Referendumsko vprašanje se glasi: “Ali ste za to, da se naselja Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata izločijo iz KS Vintarjevec in se za navedena naselja ustanovi nova KS Javorje?”
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo “za” ali besedo “proti”.
3
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči vsi roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 8. 11. 1996.
4
Referendum bo v nedeljo, dne 8. 12. 1996.
5
Referendum vodi in izvaja Občinska volilna komisija Občine Litija in volilni odbor na volišču.
6
Glede dela volilne komisije, dela volilnega odbora in glede ostalih vprašanj v zvezi s stroški in z izvedbo referenduma, se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94).
7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 023-12/96
Litija, dne 25. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost