Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3537. Pravilnik o službeni izkaznici komunalnega nadzornika v Občini Krško, stran 5298.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena odloka o komunalnem nadzoru v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/96) izdaja župan Občine Krško
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici komunalnega nadzornika v Občini Krško
1. člen
Službena izkaznica oseb, ki so pooblaščene za izvajanje komunalnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) se izdaja osebam, ki so na podlagi 4. člena odloka o komunalnem nadzoru v Občini Krško pooblaščene za izvajanje nalog komunalnega nadzora.
2. člen
Službena izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacije kartice,
– znak Občine Krško,
– kartončka s pooblastili imetnika službene izkaznice.
3. člen
Usnjen ovitek je iz črnega usnja, velikosti 7 × 10,5 cm.
4. člen
Na zgornji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev identifikacije kartice. Na spodnjo stran ovitka je pritrjen znak Občine Krško, katerega sestavni del je tudi napis “komunalni nadzornik”, ki se da odpreti. Pod značko je na spodnji strani ovitka plastificiran kartonček, na katerem so izpisana pooblastila imetnika službene izkaznice.
5. člen
Obrazec identifikacije kartice je velikosti 8,5 × 5,5 cm. Po vpisu podatkov o imetniku, se obrazec zaščiti s plastičnim ovitkom.
Obrazec vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 × 3,5 cm,
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacije kartice,
– desno od prostora za fotografijo je znak Občine Krško, poleg tega pa napis “Občina Krško”,
– pod znakom Občine Krško in pod napisom “Občina Krško” je napis “službena izkaznica”,
– pod napisom “službena izkaznica” je uokvirjen napis na zeleno zatemnjeni podlagi “komunalni nadzornik”, pod tem napisom pa je prostor za podpis nadzornika,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za pečat in podpis osebe, pooblaščene za izdajo kartice, med tem in med prostorom za registrsko številko identifikacije kartice je prostor za datum izdaje,
– osnovna barva identifikacije kartice je bela.
6. člen
Besedilo izpisano na plastificiranem kartončku iz 4. člena tega pravilnika glasi: “Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih, določenih z zakonom in občinskim odlokom o komunalnem nadzoru v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/96), izvaja nadzor nad izvrševanjem
...................................................................................
.             (Vpišejo se dana pooblastila)
7. člen
Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse našteto v 2. členu tega pravilnika.
8. člen
Pooblaščena oseba za izdajo službene izkaznice je tajnik občine ali načelnik oddelka za splošne in tehnične zadeve.
Evidenco o izdanih izkaznicah vodi kadrovska služba.
Evidenca iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek osebe, ki ji je izdana službena izkaznica,
– registrsko številko izkaznice,
– datum izdaje,
– podpis odgovorne osebe,
– podpis pooblaščene osebe.
9. člen
Službena izkaznica ni prenosljiva.
10. člen
Če nadzornik službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžan o tem takoj obvestiti svojega predstojnika, slednji pa je dolžan zahtevati izbris iz evidence izkaznic in preklic veljavnosti izkaznice v uradnem listu RS.
11. člen
Pooblaščeni delavec komunalnega nadzora, ki mu preneha delovno razmerje ali kako drugače izgubi status pooblaščene uradne osebe, je dolžan vrniti službeno izkaznico kadrovski službi.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po podpisu.
Št. 353-10/96-1/11
Krško, dne 9. septembra 1996.
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina