Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3523. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa, stran 5290.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s 14. členom statuta Krajevne skupnosti Lipa, je svet KS Lipa na zboru vaščanov dne 20. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki bo 24. novembra 1996.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo asfaltnih prevlek na vaških ulicah v vasi Lipa,
– vzdrževanje vaškega doma,
– vzdrževanje mrliške vežice,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– vzdrževanje kabelske antene,
– vzdrževanje vaškega vodovoda,
– vzdrževanje njivskih poti,
– vzdrževanje sakralnih spomenikov (križi, kapelice),
– vzdrževanje pokopališča,
– financiranje društev v vasi Lipa,
– izgradnja kanalizacije.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Višina zbranega samoprispevka za obdobje 5 let bo predvidoma znašala 15,000.000 SIT, preostali del pa bo krajevna skupnost zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti za realizacijo referendumskega programa.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Lipa, v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil;
– 1% od pokojnin;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Lipa in vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošni volilni imenik in sprejemajo osebni dohodek.
7. člen
Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
.                KRAJEVNA SKUPNOST LIPA
                   GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 24. 11. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001, za območje Krajevne skupnosti Lipa.
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo asfaltnih prevlek na vaških ulicah v vasi Lipa,
– vzdrževanje vaškega doma,
– vzdrževanje mrliške vežice,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– vzdrževanje kabelske antene,
– vzdrževanje vaškega vodovoda,
– vzdrževanje njivskih poti,
– vzdrževanje sakralnih spomenikov (križi, kapelice),
– vzdrževanje pokopališča,
– financiranje društev v vasi Lipa,
– izgradnja kanalizacije.
Samoprispevek bo znašal:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil;
– 1% od pokojnin;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje.
.                    GLASUJEM
ZA                                     PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del bo odgovoren svet Krajevne skupnosti Lipa.
9. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo imel svet KS, ki bo o tem vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lipa, dne 20. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Lipa
Štefan Zadravec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti