Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3519. Sklepi o imenovanju volilnih komisij, stran 5274.

Na podlagi 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95), je Republiška volilna komisija na 36. seji dne 16. septembra 1996 in v nadaljevanju seje sprejela
S K L E P E
o imenovanju
1. v volilni komisiji 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Elizabeta ŠOŠTARIČ
– dolžnosti namestnika predsednice komisije:
Beno JANŽEKOVIČ
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Beno JANŽEKOVIČ, roj. 1956, Kicar 78 c, Ptuj
– za namestnika predsednika komisije:
Andrej ŽAMUC, roj. 1954, Ptuj, Črtkova ul. 11
2. v volilni komisiji 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice:
Joža OSOLNIK
– dolžnosti namestnika predsednice komisije:
Anton ŠUBIC
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Janja ROBLEK, roj. 1965, Preddvor, Sp. Bela 14
– za namestnico predsednice komisije:
Vanda POLAJNAR, roj. 1964, Kranj, Lojzeta Hrovata 8
3. v okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Andrej ROZMAN
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Peter REJC, roj. 1950, Idrija, O. Župančiča 30
4. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Silva VRČKOVNIK
ter imenovala
– za člana komisije:
Marijan NEČIMAR, roj. 1932, Zelena ul. 1, Šmarje pri Jelšah
5. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Alojz MAROLT
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Jarek RJAVEC
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Marija BEŠTER, roj. 1950, Škofja Loka, Virmaše 12
– za namestnika predsednice komisije:
Alojz MAROLT, roj. 1932, Kranj, Dražgoška 6
6. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Marjan POGAČNIK
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Igor MOKOREL, roj. 1953, Škofja Loka, Stara cesta 22
7. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Mihael SAVNIK
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Renata HORVAT, roj. 1963, Kranj, Partizanska pot 5
8. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Roman MLINAR
ter imenovala
– za člana komisije:
Ivanka DEMŠAR-POTOČNIK, roj. 1969, Škofja Loka, Sveti Duh 182
9. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Tomaž VIDMAR
– dolžnosti namestnice člana komisije:
Metka PUŠNIK
ter imenovala
– za člana komisije:
Romana BRADIČ, roj. 1948, Jesenice, C. Maršala Tita 22
– za namestnico člana komisije:
Karmen HRIBLJAN, roj. 1964, Jesenice, Hrušica 71
10. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Zdenka GOSTINČIČ
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Dragica VUGA
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Pavel BUDIN, Miren 20, 5291 MIREN
– za namestnico predsednika komisije:
Valentina MARKIČ, Bratov Hvalič 70, 5000 Nova Gorica
11. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Vida ANDREJAŠIČ
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Aleksandra UKMAR, roj. 1962, Postojna, Tržaška 17
12. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Srečko GABRILO
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Jana NAGLIČ JUG, roj. 1938, Petrovče 46, 3301 Petrovče
13. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Andrej PAVLINA
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Miran PRITEKELJ
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Miran PRITEKELJ, roj. 1956, Vojnik, Arelin 29 a
– za namestnika predsednika komisije:
Andrej PAVLINA, roj. 1958, Celje, Malgajeva 2
14. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Vladka KOROŠEC
ter imenovala
– za namestnico predsednice komisije:
Nadja VRBIČ, roj. 1955, Velenje, Stantetova 26
15. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednice komisije: Frančiška PORI
ter imenovala
– za namestnico predsednice komisije:
Irma PAVLINIČ-KREBS, roj. 1963, Ravne na Koroškem, Kotje 4/b
16. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Rafael BOHAK
ter imenovala
– za člana komisije:
Ciril ROSC, roj. 1966, Luče 88, Luče
17. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Franc PAVLINIČ
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Darinka PLEVNIK
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Darinka PLEVNIK, roj. 1950, Trubarjeva 2, 8340 Črnomelj
– za namestnika predsednice komisije:
Marko ZUPANIČ, roj. 1966, Čardak 7, 8340 Črnomelj
18. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Franc CESTNIK
ter imenovala
– za člana komisije:
Zvonko ŠKRABAR, roj. 1959, Partizanska c. 10a, 1420 Trbovlje
19. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Marjan ŽIBRET
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Janez STARIHA
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Janez STARIHA, roj. 1950, Aškerčeva 2, 8270 Krško
– za namestnico predsednika komisije:
Miljana RIBIČ, roj. 1958, Bohoričeva 11, 8270 Krško
20. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Peter HRASTELJ
– dolžnosti namestnika 1. člana komisije:
Karl CVIKL
– dolžnosti namestnika 3. člana komisije:
Alojzija OJSTERŠEK
ter imenovala
– za člana komisije:
Milan VODIŠEK, roj. 1952, Zidani most, Veliko Širje 39
– za namestnika 1. člana komisije:
Zlata STREL, roj. 1937, Zidani most, Zidani most 28/a
– za namestnika 3. člana komisije:
Fani ŠUHEL, roj. 1963, Laško, Kajuhova 3
21. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Janja KOVAČ
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Alis BREČKO
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Alis BREČKO, roj. 1962, Naselje Aleša Kaple 8a, Hrastnik
22. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Lilijana KLADNIK
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Lidija PRATNEMER
– dolžnosti 1. člana komisije:
Štefan VEREŠ
– dolžnosti 3. člana komisije:
Mihelca DRAKSLER
– dolžnosti namestnika 2. člana komisije:
Janko DOVER
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Lidija PRATNEMER, roj. 1951, Slovenske Konjice,
Mestni trg 11
– za namestnico predsednice komisije:
Lilijana KLADNIK, roj. 1936, Slovenske Konjice,
Slomškova 20
– za 2. člana komisije:
Zdenka KOŠIR, roj. 1956, Zreče, Cesta talcev 4
– za 3. člana komisije:
Andreja DEČMAN, roj. 1971, Slovenske Konjice, Sp. Preloge 17a
– za namestnika 2. člana komisije:
Janko KOVAČ, roj. 1934, Slovenske Konjice, Aškerčeva 2
23. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Marjana IRGL
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Albina HRNEC-PEČNIK, roj. 1962, Kidričevo, Kajuhova 11
24. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Alojz ČIČ
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Milena VAJDA, roj. 1955, Ptuj, Orešje 124
25. v okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Dragica ABRAHAMSBERG
– dolžnosti člana komisije:
Ana BARTOL
ter imenovala
– za namestnico predsednika komisije:
Alenka KATERN ŠILC, roj. 1968, Sajevec 26, Ribnica
– za člana komisije:
Janez HENIGMAN, roj. 1953, Prigorica 108 a, Ribnica
26. v okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Tanja HOFMAN
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Branko SKRT
ter imenovala
– za člana komisije:
Aleksander TERNOVEC, roj. 1935, 6250 Ilirska
Bistrica, Gubčeva 42a
– za namestnika člana komisije:
Erika JUG, roj. 1967, 6250 Ilirska Bistrica, Rozma- nova 48
27. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Edvard SIVEC
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Željko CIMPRIČ
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Dušan MAKUC, roj. 1948, Logaršče 30, 5220 Tolmin
– za namestnika predsednika komisije:
Edvard SIVEC, roj. 1948, Ladra št. 48, 5220 Tolmin
28. v volilni komisiji 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Franc DUŠEJ
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Jože KREČA
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Jože KREČA, roj. 1951, Celovška 7, 3000 Celje
– za namestnika predsednika komisije:
Branko VITEZ, roj. 1952, Pod gabri 1, 3000 Celje
29. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Milan KOVAČIČ
ter imenovala
– za člana komisije:
Hari FLIS, roj. 1934, Zofke Kvedrove 3, 3000 Celje
30. v okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Samo PLANTAR
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Bogomir KOVIČ, roj. 1946, Westrova 4, 8000 Novo mesto
31. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Dušanka WEISS
– dolžnosti namestnika predsednice:
Ivan ŽETKO
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Roman PULKO, roj. 1959, Pod vinogradi 2, Straža
– za namestnika predsednika komisije:
Sonja POPOVIČ, roj. 1970, Jakčeva 20, Novo mesto
32. v okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Franc SELJAK
ter imenovala
– za člana komisije:
Mihaela ZELENC, roj. 1935, Gortanova 1, Idrija
33. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Marjana TOPOLOVEC
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Tanja KOVAČ
ter imenovala
– za namestnika predsednika komisije:
Slavko RESNIK, roj. 1950, Polzela 87, Polzela
– za namestnika člana komisije:
Marjan ŽOHAR, roj. 1953, Latkova vas 25, Prebold
34. v okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Jožica ŠKRK
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Alenka PIPENBAHER, roj. 1960, Gregorčičeva 5,
Slovenska Bistrica.
35. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Bogomir KOVIČ
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Marija GRDEN
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Metod ŽUŽEK, roj. 1951, Trebnje, Rimska cesta 3
– za namestnika predsednika komisije:
Mojca GORIŠEK, roj. 1971, Velika Loka, Mali Videm 11
36. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predednika komisije:
Stanislav BOHINC
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Žane GAŠPER
– dolžnosti namestnika 2. člana komisije:
Zoran KOLŠEK
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Senada BALTIČ, roj. 1960, Borštnikova 5, Maribor
– za namestnika predsednice komisije:
Aleksander KARAKAŠ, roj. 1965, Beograjska 45, Maribor
– za namestnika 2. člana komisije:
Danica ŠANTL, roj. 1964, Cofova 7, Maribor
37. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Boštjan PENKO
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Lidija NIKOLIČ, Malči Beličeve 65, Ljubljana
38. v okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Andrej KOZINC
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Tamara KOKALJ, Komenskega 7, Ljubljana
39. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Milan KAPLJA
ter imenovala
– za namestnika predsednika komisije:
Marko GODEC, roj. 1963, Ulica solidarnosti 4, 1270 Litija
40. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Janez KAUČIČ
– dolžnosti namestnika 3. člana komisije:
Zmago KRALJ
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Majda BAKAN-ŠIFTAR, roj. 1951, Mladinska 9, Gornja Radgona
– za namestnika 3. člana komisije:
Peter MARINKOVIČ, Prisojna 6, Radenci
41. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Bogomir HORVAT
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Marinela MARAS, roj. 1962, Beblerjeva 8, Koper
42. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Franc KONTREC
ter imenovala
– za namestnico predsednika komisije:
Jasna BRAČIČ SZABO, roj. 1967, Kidričeva 15, Lendava
43. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Franc KRIVIC
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Peter GOLOB, roj. 1964, Primožičeva 1, Ljubljana-Črnuče
44. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Marko ŠTROVS
ter imenovala
– za namestnico predsednika komisije:
Olivera MALBAŠIČ, roj. 1951, Dobrova 9, 1356 Dobrova
45. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Marija OBLEŠČAK
ter imenovala
– za člana komisije:
Benjamin KLANČIČ, roj. 1942, Bilje 128, 5292 Renče
46. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Mateja HRIBAR
ter imenovala
– za namestnico predsednice komisije:
Jasmina TRIVIČ, Študentovska 13, Ljubljana
47. v volilni komisiji 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Ivan KERBIČ
ter imenovala
– za člana komisije:
Stane ZORKO, Partizanska c. 59, 2000 Maribor
48. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Stane ZORKO
ter imenovala
– za člana komisije:
Helena MLEKUŠ, Kersnikova 15 d, 2000 Maribor
49. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednice komisije:
Aleksander KARAKAŠ
ter imenovala
– za namestnico predsednice komisije:
Breda CERAR, roj. 1967, Gvajčeva 24, Maribor
– za člana komisije:
Gašper ŽANE, roj. 1924, Gosposvetska 13, Maribor
50. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Jože BRATUŽ
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Marinka BOLTAR, roj. 1974, Staničeva ulica 2, 5213 Kanal
51. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Avgust REBIČ
ter imenovala
– za namestnico predsednika komisije:
Nataša REMŠKAR, roj. 1939, Pretnarjeva 12,
Ljubljana-Šentvid
52. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Teja ZAPUŠEK
– dolžnosti namestnika predsednice komisije:
Zlatko ČOP
– dolžnosti 1. člana komisije:
Slavica ARZENŠEK
– dolžnosti namestnika 1. člana komisije:
Majda KOP
– dolžnosti 2. člana komisije:
Zdenka PLAVSTEINER
– dolžnosti namestnika 2. člana komisije:
Irena ERJAVEC
– dolžnosti 3. člana komisije:
Anita KOLEŠA
– dolžnosti namestnika 3. člana komisije:
Štefka SENICA
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Terezija ZAPUŠEK, Prežihova 54, Celje
– za namestnico predsednice komisije:
Pavla ŽMAHAR, Ul. talcev 15, Šentjur
– za 1. člana komisije:
Martina LJUBEJ, Ul. Franja Malgaja 44, Šentjur
– za namestnika 1. člana komisije:
Stanka KUKOVIČ, Botričnica 7a, Šentjur
– za 2. člana komisije:
Irena ERJAVEC, Valentina Orožna 8c, Šentjur
– za namestnika 2. člana komisije:
Štefka SENICA, Vrbno 11, Šentjur
– za 3. člana komisije:
Majda KOP, Poljska ul. 14, Šentjur
– za namestnika 3. člana komisije:
Alenka POVH, Dušana Kvedra 24, Šentjur
53. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Mojca KORETIČ
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Božidar PILEJ, roj. 1946, Tunjiška 2/b, Kamnik
54. v okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Slavica GABROVEC
– dolžnosti namestnika prvega člana komisije:
Darko REBERNIK
– dolžnosti namestnika drugega člana komisije:
Vida BRUMEN
ter imenovala
– za namestnika predsednice komisije:
Iztok DROZDEK, roj. 1968, Ulica pod gozdom 1, Gornja Radgona
– za namestnika prvega člana komisije:
Vinko KRAMBERGER, roj. 1952, Jurovska c. 9, Lenart
– za namestnika drugega člana komisije:
Jože DUKARIČ, roj. 1957, Trg osvoboditve 14, Lenart
55. v okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Laura ČERMELJ
– dolžnosti namestnika predsednika komisije: Silvester IPAVEC
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Marjan STOPAR, roj. 1958, Kosovelova 14, Vipava
– za namestnico predsednika komisije:
Boža FERFOLJA, roj. 1958, Budanje 41, Vipava
56. v okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Anton SKORNŠEK
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Alojz MAZEJ, roj. 1948, Tovarniška pot 2/d, Šoštanj
57. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Miro BREGAR
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Zlatko HUJZEROVIČ, Hafnerjeva 4/a, Ljubljana
58. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Hari FLIS
ter imenovala
– za člana komisije:
Boris GRIVIČ, roj. 1972, Okrogarjeva 12, Celje
59. v volilni komisiji 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Aleš BUTALA
– dolžnosti namestnika predsednika:
Vladimir BALAŽIC
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Vladimir BALAŽIC, roj. 1952, Vodnikova 86 a,
Ljubljana
– za namestnika predsednika komisije:
Aljoša RUPELJ, roj. 1947, Pod hribom 51, Ljubljana
60. v okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednice komisije:
Ana JAGARINEC
– dolžnosti namestnika prvega člana komisije:
Marta KORŽE
– dolžnosti drugega člana komisije:
Silvo DREVENŠEK
– dolžnosti namestnika drugega člana komisije:
Milorad PEŠIČ
– dolžnosti tretjega člana komisije:
Saša MURKO
– dolžnosti namestnika tretjega člana komisije:
Antonija ŽUMBAR
ter imenovala
– za namestnico predsednice komisije:
Marija KRAJNC, roj. 1961, Maistrova 8, Ptuj
– za namestnika prvega člana komisije:
Anton BUTOLEN, roj. 1955, Žetale 42, Žetale
– za drugega člana komisije:
Jožef MEŠKO, roj. 1950, Volkmerjeva 5, Ptuj
– za namestnika drugega člana komisije:
Ana JAGARINEC, roj. 1955, Mala Varnica 4/B, Zg.
Leskovec
– za tretjega člana komisije:
Milan JAGER, roj. 1943, Ptujska gora 17, Ptujska gora
– za namestnika tretjega člana komisije:
Milorad PAVLOVIĆ, roj. 1938, Videm pri Ptuju 13 b, Videm pri Ptuju.
61. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Dušan BARIČ
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Franc KRIVIC, roj. 1945, Jerajeva 8, Ljubljana
62. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Jure SRHOJ
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Tone MODIC
ter imenovala
– za namestnika predsednika komisije:
BOŠTJAN PENKO, Rožna dolina, Cesta XI/3, Lju- bljana
63. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Milojka FATUR JESENKO
– dolžnosti namestnika predsednice komisije:
Darja GLAVAŠ
– dolžnosti prvega člana komisije:
Zoran KOMAC
– dolžnosti namestnika prvega člana komisije:
Zoran HAJSTNIK
– dolžnosti namestnika tretjega člana komisije:
Frančišek OBERSTAR
ter imenovala
– za prvega člana komisije:
Danica DOLNIČAR, Tržaška c. 49, Ljubljana
– za namestnika prvega člana komisije:
Drago ČEPAR, Tomažičeva 34, Ljubljana
64. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Maja TRATAR
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Janez KRŽIŠNIK
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Anton KOŠIR, V Kolnik 5, Notranje Gorice
65. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 3. volilne enote
imenovala
– za namestnico predsednika:
Maja TRATAR, Rožna dolina, Cesta V/27, Ljubljana
66. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Gregor VOVK
ter imenovala
– za člana komisije:
Marijan TURIČNIK, roj. 1938, Petrovče 241, Petrovče
67. v okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Miran KOŠMRLJ
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Tomislav GAVRANIČ
ter imenovala
– za člana komisije:
Stanislav KROMAR, roj. 1945, Lončarska ul. 18, Dolenja vas
– za namestnika člana komisije:
Lea ZAJC, roj. 1962, Žimarice 22, Sodražica
68. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Andrej KMECL
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Marija LEVSTEK-ZABUKOVEC
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Marija LEVSTEK-ZABUKOVEC, roj. 1964, Nova vas 12, Nova vas
– za namestnico predsednice komisije:
Ljudmila KUN, roj. 1957, Rovte 64, Rovte
69. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Ferdinand AMBROŽIČ
ter imenovala
– za namestnico člana komisije:
Majda ARNEJŠEK, roj. 1967, Kamna Gorica 77, 4246 Kamna Gorica.
70. v okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Drago BUTJA
71. v okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Tomo GROM
ter imenovala
– za člana komisije:
Andrej MATTIAS, roj. 1952, Turnovše 12, Vrhnika
72. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Milena PETELINC
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Franja NOVAK
ter imenovala
– za člana komisije:
Darko BUKOVINSKI, roj. 1954, Opekarska 12, Bre- žice
– za namestnika člana komisije:
Branka MOLDOVAN MATJAŠIČ, roj. 1966, Prežihova 11, Brežice
73. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 6. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Alis BREČKO
ter imenovala
– za namestnico predsednice komisije:
Nives VENKO, roj. 1966, Pod Javorjem 20, Dol pri Hrastniku
74. v okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Franc AMBROŽ
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Franjo KOSI, roj. 1945, Zgornji Duplek 91/b, 2241 Sp. Duplek
75. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Albina HRNEC PEČNIK
– dolžnosti člana komisije:
Anhdi BRLIČ
– dolžnosti člana komisije:
Katica PINTARIČ
ter imenovala
– za namestnico predsednika komisije:
Lidija SMOLAR, roj. 1968, Boršnikova 51, Maribor
– za člana komisije:
Vincenc VEDLIN, roj. 1936, C. Proletarskih brigad 62, Maribor
– za člana komisije:
Marta DOLAMIČ, roj. 1941, Ljubljanska 19/b, Maribor
76. v okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja 7. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Vili DOGŠA
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Jože UŽMAH, roj. 1943, Koseskega 15, Maribor
77. v volilni komisiji 9. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Claudia GEISSE
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Sandro KRAVANJA
ter imenovala
– za člana komisije:
Sandro KRAVANJA, roj. 1961, Gregorčičeva 43, Piran
– za namestnika člana komisije:
Orlando SAMANTHA, roj. 1975, Ob starem zidovju 11, Izola
78. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Miran JAN
ter imenovala
– za člana komisije:
Edvard ŠTURM, roj. 1963, Ladra 52, 5220 Kobarid
79. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnice predsednika komisije:
Darja GLAVAŠ
80. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Damijan FLORJANČIČ
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Vesna ZOBEC, roj. 1954, Rožna pot 6, Sežana
81. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Tomaž PETOVAR
ter imenovala
– za namestnico člana komisije:
Marija SENČAR, roj. 1940, Celovška 85, Ljubljana
82. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Damjan ROTER
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Danilo SLIVNIK, roj. 1946, Ul. Bratov Učakar 20, Ljubljana
83. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Franc ČERNIVEC
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Rok PRETNAR, roj. 1977, Arhova 4, Ljubljana-Šentvid
84. v okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti 1. člana komisije:
Peter PIRNOVAR
– dolžnosti 3. člana komisije:
Alojz IZLAKAR
– dolžnosti namestnika 2. člana komisije:
Jože ČAMPA
– dolžnosti namestnika 3. člana komisije:
Breda VREČKO
ter imenovala
– za 1. člana komisije:
Ivan ŠKULJ, roj. 1941, Sp. Gameljne 33, Šmartno
– za 3. člana komisije:
Matevž BARLE, roj. 1936, Čarmanova 25, 1215 Medvode
– za namestnika 2. člana komisije:
Zlatko LIPEJ, roj. 1956, Stanežiče 94, Ljubljana-Šentvid
– za namestnika 3. člana komisije:
Jelka POTOČNIK, roj. 1944, Pot na Zduše 12,
Ljubljana-Šentvid.
85. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Andrej KMECL
ter imenovala
– za predsednico komisije:
Nada JELOVŠEK, roj. 1953, Drenov grič 47, Drenov grič
86. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Franci JUHANT
ter imenovala
– za namestnika predsednika komisije:
Marko VRESK, roj. 1954, Miklošičeva 1 E, Domžale
87. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Milojka FATUR JESENKO
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Dušan MEDVED, roj. 1954, Hubadova ul. 4, Ljubljana
88. v volilni komisiji 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Peter VESENJAK
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Marijan FUREK, roj. 1948, Dravinjski vrh 1/b, Videm pri Ptuju.
89. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti 1. članice komisije:
Marija ŽNIDAR
– dolžnosti 3. članice komisije:
Irena KADIVEC
ter imenovala
– za 1. člana komisije:
Edvard GRUDEN, roj. 1948, Ul. Gorenjskega odreda 4, Kranj
– za 3. člana komisije:
Dušan FELDIN, roj. 1925, Kidričeva ul. 12, Kranj
90. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika predsednika komisije:
Aleš PAULIN
– dolžnosti namestnika 2. člana komisije:
Peter LUNAR
ter imenovala
– za namestnika predsednika komisije:
Igor BELE, roj. 1952, Ul. Lojzeta Hrovata 10, Kranj
– za namestnika 2. člana komisije:
Matjaž KAŠE, roj. 1953, Mlakarjeva ul. 24, Kranj
91. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika 3. člana komisije:
Anton RENER
ter imenovala
– za namestnika 3. člana komisije:
Franc BRIŠKI, roj. 1950, Cesta Marije Hvaličeve 26, Ljubljana
92. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 2. volilne enote
imenovala
– za namestnika člana komisije:
Franc GLAŽAR, roj. 1938, Ul. IX. korpusa 7, Postojna
93. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 3. volilne enote
imenovala
– za namestnico člana komisije:
Mihelca KOŠIR, V Kamnik 5, Notranje Gorice.
94. v volilni komisiji 10. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednice komisije:
Brigita ROBIČ
– dolžnosti namestnika predsednice komisije:
Anton MEHLE
– dolžnosti namestnika 2. člana komisije:
Simon KOTAR
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Dean BAČIČ, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota
– za namestnico predsednika komisije:
Darinka PUŠENJAK, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota
– za namestnico 2. člana komisije:
Anna DANCS, roj. 1963, Genterovci 76, 9223 Dobrovnik
95. okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Danilo SLIVNIK
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Marinka VIDONJA, Adamičeva 22, 1117 Ljubljana-Dravlje
96. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Mihaela PERMAN
ter imenovala
– za člana komisije:
Štefan KUZMA, roj. 1950, Vinje 76, 1261 Dol pri
Ljubljani
– za namestnika člana komisije:
Bojan DROBEŽ, roj. 1957, Chengdujska 4, Ljubljana
97. v okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Igor CENTRIH
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Aleš ZUPANC, roj. 1963, Goriška 17, Velenje
98. v okrajni volilni komisiji 2. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Andrej KOMEL
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Anton FRANULIČ
ter imenovala
– za člana komisije:
Jožefina NOVAK, roj. 1942, Teharje 38, 3221 Teharje.
– za namestnika člana komisije:
Zlatko LESKOVŠEK, roj. 1950, Udarniška ul. 5, Štore.
99. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Božena PREPODNIK
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Viktor MAJERIČ
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Jože BUČER, Vegova 12 b, Celje
– za namestnika člana komisije:
Adam KOŽUH, roj. 28. 9. 1940, Ločje 9 – Trnovlje, Celje
100. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Štefan SMEJ
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Andrej KRALJ
ter imenovala
– za člana komisije:
Andrej KRALJ, roj. 1932, Otona Župančiča 8, Murska Sobota
– za namestnika člana komisije:
Jože TIVADAR, roj. 1950, Lipovci 71, Beltinci
101. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 8. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Ivan JURKOVIČ
ter imenovala
– za člana komisije:
Helena MEGLIČ, roj. 1970, Spuhlja 65 a, Ptuj
102. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 8. volilne enote
imenovala
– za namestnika člana komisije:
Olga VERZEL, Prečna ul. 2, Gornja Radgona
103. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 1. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Jernej PODOBNIK
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Andrej POLJANŠEK, roj. 1968, Jezerska ul. 8, Žiri
104. v okrajni volilni komisiji 7. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti predsednika komisije:
Agata JAREC
ter imenovala
– za predsednika komisije:
Andreja SEDEJ-GRČAR, roj. 1966, Celovška 123, Ljubljana
105. v okrajni volilni komisiji 1. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Miran JAN
ter imenovala
– za člana komisije:
Edvard ŠTURM, roj. 1963, V Ladrah 52, 5220 Kobarid
106. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 2. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Franc BEMBIČ
ter imenovala
– za člana komisije:
Mitja KATAVIČ, roj. 1969, Cesta Istrskega odreda 6, Koper
107. v okrajni volilni komisiji 4. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Petra ZUPANČIČ
ter imenovala
– za člana komisije:
Jure PREBIL, roj. 1956, Trnovska 8, Ljubljana
108. v okrajni volilni komisiji 3. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Franjo RAJH
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Franc GODEŠA, roj. 1934, Turnherjeva 3, Višnja Gora
109. v okrajni volilni komisiji 10. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Dušan GROŠELJ
ter imenovala
– za člana komisije:
Maksimiljan BRODAR, Češnjice 30, 1251 Moravče
110. v okrajni volilni komisiji 6. volilnega okraja 4. volilne enote
imenovala
– za namestnika člana komisije:
Franc SVETEK, roj. 1951, Slepe 72, 1260 Ljublajna
111. v okrajni volilni komisiji 8. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti člana komisije:
Zlatko KOČEVAR
ter imenovala
– za člana komisije:
Janko ŠERTEL, roj. 1948, Grafenauerjeva 53, Lju- bljana
112. v okrajni volilni komisiji 11. volilnega okraja 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Andrej JAMNIK
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Marija KAVKA, roj. 1946, Miklošičeva 1/b, 1230
Domžale
113. v volilni komisiji 4. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Stane ZUPANČIČ
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Janez LUKAČ, Celovška 106, Ljubljana
114. v okrajni volilni komisiji 9. volilnega okraja 5. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Jernej PODOBNIK
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Andrej POLJANŠEK, roj. 1968, Jezerska ul. 8, Žiri
115. v okrajni volilni komisiji 5. volilnega okraja 3. volilne enote
razrešila
– dolžnosti namestnika člana komisije:
Niko Zagorc
ter imenovala
– za namestnika člana komisije:
Karlo PEGAN, Cesta na Brdo 46 b, Ljubljana.
Št. RVK 1-1/92
Ljubljana, dne 4. novembra 1996.
Republiška volilna komisija
Predsednica
Marija Ude Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti