Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3513. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona o vojnih invalidih, kolikor se uporablja kot podlaga za zahtevke za poračun domnevno preveč izplačanih invalidskih prejemkov v letu 1996, temelječih na veljavnih odločbah, izdanih na..., stran 5271.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud sedeminštirideset pobudnikov, ki jih zastopa Carmen Dobnik, odvetnica v Ljubljani, in drugih za oceno ustavnosti na seji dne 29. oktobra 1996
s k l e n i l o:
Do končne odločitve o stvari se zadrži izvrševanje zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95), kolikor se uporablja kot podlaga za zahtevke za poračun domnevno preveč izplačanih invalidskih prejemkov v letu 1996, temelječih na veljavnih odločbah, izdanih na podlagi dotlej veljavne zakonodaje.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudniki izpodbijajo 1., 20., 24., 28., 40., 62., 86., 104., 105., 119., 121., 123. in 130. člen zakona o vojnih invalidih in predlagajo, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje zakona, ker naj bi sicer utrpeli nepopravljivo škodo. Nepopravljivost škode naj bi bila očitna zato, ker bi v primeru razveljavitve izpodbijanih določb, ki učinkuje za naprej, pobudniki izgubili razliko v višini invalidnine in drugih oblik varstva invalidov. Zahtevkom za oceno ustavnosti 116. člena pa je bilo priloženo gradivo, iz katerega je razvidno, da upravne enote ob sklicevanju na 116. in 117. člen obravnavanega zakona pozivajo, naj tisti, ki so v letu 1996 v zvezi z usklajevanjem z novo zakonodajo prejemali do izdaje novih odločb višje invalidske prejemke po prejšnji zakonodaji, te domnevno preveč izplačane zneske vrnejo.
2. Ustavno sodišče lahko po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) do končne odločitve v celoti ali deloma zadrži izvršitev zakona, če presodi, da bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Pri tej presoji mora sodišče pretehtati tudi posledice, ki bi jih povzročilo zadržanje izvrševanja zakona v primeru, ko bi odločilo, da izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo. Sodišče je ocenilo, da je zaradi posledic, ki bi jih lahko imela njegova končna odločitev tako za pobudnike kot tudi za državni proračun, nujno, da organi, ki so pristojni za izvrševanje obravnavanega zakona, takoj prenehajo pošiljati in izvrševati zahteve za poračun domnevno preveč izplačanih invalidskih prejemkov. Zato je izvrševanje zakona zadržalo v obsegu, kolikor se uporablja kot podlaga za opaženo prakso upravnih enot.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-86/96
Ljubljana, dne 29. oktobra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti