Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3312. Odlok o dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine, stran 4758.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in v zvezi z deveto alineo 19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
1. člen
V odloku o določitvi višine in načina plačevanja cestnine (Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92 in 27/96) se na koncu 1. člena za besedo “Vrtojba” pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:
“– za avtomobilsko cesto (popolno) Šentilj–Maribor.”
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda “ter” nadomesti z vejico, za besedo “Bazara” pa se črta pika in doda naslednje besedilo:
“ter avtomobilske ceste Šentilj–Maribor oziroma Maribor–Šentilj na vstopno-izstopni postaji Pesnica.”
3. člen
Ta odlok začne veljati 19. oktobra 1996.
Št. 420-05/96-6/3-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik