Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3301. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vrhnika, stran 4726.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/93 in 57/94), 29. in 30. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in navodila o vodenju evidence nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture (Uradni list RS, št. 38/96) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vrhnika
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Vrhnika, ki so bile 17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti.
1. Cankarjev dom, Tržaška c. 25
2. Cankarjeva rojstna hiša, Na klancu 1
3. Dom KS Vrhnika, Tržaška 11
4. Galerija Kašča, Verd 41.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog občinskega sveta zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Nepremičninam iz I. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine Vrhnika.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejema.
Št. 11/1-96
Vrhnika, dne 1. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.