Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3291. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do..., stran 4708.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) v zvezi s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) ter na osnovi 9., 10. in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95), je Občinski svet občine Sežana na svoji seji dne 24. 9. 1996 sprejel
S K L E P
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 1996.
2
Osnutek zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v prostorih Občine Sežana.
3
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
4
V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava v mali sejni sobi Občine Sežana.
5
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino Sežana.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.
Št. 020-66/96
Sežana, dne 24. septembra 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Davorin Terčon l. r.