Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3290. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana, stran 4708.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na osnovi 9., 10. in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95), je Občinski svet občine Sežana na seji dne 24. 9. 1996 sprejel
S K L E P
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana.
2
Osnutek zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v prostorih Občine Sežana.
3
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
4
V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava v mali sejni sobi Občine Sežana.
5
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino Sežana.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020-67/96
Sežana, dne 24. septembra 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Davorin Terčon l. r.

AAA Zlata odličnost