Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3287. Sklep o ureditvi prometnega režima na parkirišču na Prešernovi ulici v Sevnici, stran 4703.

Na podlagi 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95), tretjega odstavka 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 5/82) in prvega odstavka 4. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 38/89 in Uradni list RS, št. 37/90) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 25. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o ureditvi prometnega režima na parkirišču na Prešernovi ulici v Sevnici
1. člen
V zvezi urejanja prometa na parkirišču za osebna vozila na Prešernovi ulici v Sevnici (pred trgovinami Merx, Mercator, Elektrotehna...), se uredi način parkiranja tak, da je dovoz na parkirišče na vzhodnem delu, izvoz pa na zahodnem delu.
Na parkirišču tako velja enosmerni promet z omejitvijo parkiranja do dveh ur.
2. člen
Na zgoraj omenjenem parkirišču se na vhodu z zunanje strani namesti prometni znak “enosmerni promet” III-2, pod že obstoječim prometnim znakom “parkirišče” III-32 pa se namesti dopolnilna tabla “dovoljeno do 2 uri”.
Z notranje strani se namesti prometni znak “prepovedan promet v eno smer” II-4.
Na izhodu iz parkirišča se na zunanji strani namesti prometni znak “prepovedan promet v eno smer” II-4, na notranji strani pa se namesti prometni znak “stop” II-2.
3. člen
Sredstva za uresničitev tega sklepa zagotovi proračun Občine Sevnica.
4. člen
Sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o ureditvi parkirišča na Prešernovi ulici v Sevnici (Uradni list RS, št. 1/92).
Št. 35300-0015/96
Sevnica, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.