Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3280. Sklep o višini mesečnih dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, za katere se pobira parkirnina (Murska Sobota), stran 4691.

Na podlagi 12. in 37. člena sprememb in dopolnitev odloka o začasni ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota ter 15. in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
S K L E P
o višini mesečnih dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, za katere se pobira parkirnina
I
S tem sklepom se določa višina mesečnih dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, za katere se pobira parkirnina.
II
Višina mesečnih dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, za katere se pobira parkirnina znaša:
a) za neasfaltirane površine              2.000 SIT
b) za asfaltirane površine (modre cone)        5.000 SIT
Veljavnost dovolilnic za asfaltirane površine se omeji tako, da le-te ne veljajo za naslednja urejena parkirišča (modre cone), ki se primerno označijo na sami dovolilnici:
– pred zdravstvenim domom,
– pred lekarno na Kocljevi ulici na parkiriščih z oznako R lekarna,
– na južnem delu parkirišč pred LB, Pošto in Telekomom na Trgu zmage,
– na severni strani ulice Trubarjev drevored in na vzhodni strani Kardoševe ulice na odseku od Trubarjevega drevoreda do Grajske ulice.
III
Sklep začne veljati z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev odloka o začasni ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota.
Št. 403-12/96
Murska Sobota, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.