Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3272. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata - KSC in za območje obrata TAM Lenart, stran 4682.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 37/93 in 71/93) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji, dne 3. oktobra 1996 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata – KSC in za območje obrata TAM Lenart
I
Javno se razgrne osnutek sprememb zazidalnega načrta industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata – KSC in za območje obrata TAM Lenart in njegove dopolnitve (območje za Petrolom), ki ga je izdelal Zavod za urbanizem p.o. Maribor, pod št. 587/96 v septembru 1996 (v nadaljevanju: osnutek).
II
Osnutek bo razgrnjen v prostorih Urada občinske uprave občine Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 29/II, v delovnem času urada občinske uprave. Razgrnitev bo trajala 1 mesec od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki jo organizira Občinski svet občine Lenart.
O času in kraju javne obravnave bodo zainteresirani obveščeni na krajevno običajen način.
IV
Zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutek na kraju razgrnitve, ali pa jih pošljejo na Občino Lenart.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-2/86
Lenart, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.