Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3271. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra (Krško), stran 4682.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS), odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II. (Uradni list RS, št. 69/95) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško dne 2. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra
I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 1240/6 – pot, vpisani v seznam št. XIII. k.o. Leskovec, ker ni potrebe po obstoju javnega dobra. Pravica uporabe se vpiše v korist Občine Krško.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 466-94/96-1/18
Krško, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.