Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3270. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 (Krško), stran 4682.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list RS, št. 1/87, 17/87, 43/87, 21/89 in 22/92) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na seji dne 2. 10. 1996 sprejel
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996
1. člen
Drugi odstavek 1. člena odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/96) se spremeni:
“Akontacijska vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1996 znaša 0,169 SIT. ”
2. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1996.
Št. 1-462-1/95
Krško, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.