Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3258. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje, stran 4670.

Na podlagi 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95), 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in na predlog Vzgojnovarstvenega zavoda Kekec Grosuplje je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. seji dne 25. 9. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje
1. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje znašajo od 1. 10. 1996 dalje mesečno:
.                            SIT na otroka
– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja      37.940
– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja     28.034
.                            SIT na otroka
– dnevni program družinskega varstva otrok           36.927
– program priprave otrok na vstop v osnovno šolo v 
 obsegu do 600 ur letno                     8.672
2. člen
Ta sklep začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Grosuplje in da nanj soglasje Občinski svet občine Ivančna Gorica, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/96
Grosuplje, dne 5. septembra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.