Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3257. Odlok o spremembah ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem, stran 4669.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) in 194. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/86 in 1/88) je Občinski svet občine Grosuplje na 19. seji dne 25. septembra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem
1. člen
S tem odlokom se spremeni osnovni ureditveni načrt razširitev pokopališča v Grosupljem (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 9/88). Spremembe je izdelal Arhé d.o.o. Židovska steza 4, Ljubljana, pod št. 180/95.
2. člen
Vsebina 4. člena se spremeni v: Obstoječe poslopje poslovilnega objekta se ohrani in obnovi v sedanjih dimenzijah. Vsebuje dve poslovilni kapelici, sobo za svojce, javne sanitarije in servisne prostore.
Novi del poslovilnega kompleksa se zgradi vzhodno od obstoječega objekta tako, da z obstoječim tvori zaključeno celoto, pa hkrati z njim ni fizično povezan. Sestavljen je iz poslovilnega prostora z nadstrešnico dim. 15 x 12 m in višine 4,5 m, zvonika višine 8 m, dveh poslovilnih kapel v skupni izmeri 8 x 8 m in višine 3 m ter objekta servisnih prostorov (soba za svojce, soba za duhovnika, soba za rekvizite in garaža) dim. 8 x 10 m in višine 3,5 m. Toleranca znaša 10%.
Strehe so položne in krite s pločevino.
3. člen
Vsebina 5. člena se spremeni v: Poslovilna ploščad se uredi v sklopu novega dela tako, da se pri velikih pogrebih ljudje širijo v smeri proti obstoječemu nadstrešku in pod njega. Pomeni izhodiščno pozicijo za poslovilni ceremonial in formiranje pogrebnega sprevoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-40/96
Grosuplje, dne 5. septembra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.