Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3252. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Cankova-Tišina, stran 4665.

Na podlagi 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 14., 15., 84., 85. in 99. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 19. redni seji dne 27. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Cankova-Tišina
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne takse v Občini Cankova-Tišina, ki jo plačujejo gostje za začasno bivanje na območju Občine Cankova-Tišina.
2. člen
Višina krajevne takse znaša 11 točk, višina prenočitvene takse pa 2 točki. Vrednost točke znaša 10 SIT. V skladu z zakonom o turistični taksi Vlada Republike Slovenije usklajuje vrednost točke z gibanjem drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji.
3. člen
Krajevna in prenočitvena taksa sestavljata turistično takso, ki jo plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje, pri čemer se krajevna in prenočitvena taksa obračunava v enotnem skupnem znesku za vsak dan bivanja.
Krajevna taksa je prihodek Občine Cankova-Tišina, medtem ko je prenočitvena taksa prihodek Republike Slovenije.
4. člen
Glede oprostitev in znižanja krajevne takse, uporabe sredstev krajevne takse, način plačevanja in kaznovanja prekrškov, se uporabljajo določila zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 940/96
Tišina, dne 30. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.