Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3245. Pravilnik o vodenju in vsebini evidence ustanov, stran 4651.

Na podlagi 38. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdajam
P R A V I L N I K
o vodenju in vsebini evidence ustanov
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja in vsebino evidence ustanov, ki zajema vse podatke o ustanovi, potrebne za vpis ustanove v evidenco ustanov ter spremembe teh podatkov.
2. člen
Evidenco ustanov vodi ministrstvo, pristojno za upravo.
Podatki o evidenci ustanov se vpisujejo v evidenčno knjigo.
Za vodenje evidence ustanov, se lahko na ministrstvu, pristojnem za upravo, vzpostavi računalniška evidenca ustanov.
3. člen
V evidenco ustanov se vpisujejo naslednji podatki:
– ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
– ime in sedež ustanove,
– namen ustanove,
– ustanovitveno premoženje,
– datum in številka akta o ustanovitvi,
– imena pooblaščenih oseb za zastopanje,
– statusne spremembe in prenehanje.
V evidenco ustanov se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov, ki so potrebni za vpis v evidenco ustanov.
4. člen
Spremembe podatkov iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, mora ministrstvo, pristojno za ustanovo posredovati ministrstvu, pristojnemu za upravo, takoj po izdaji soglasja k spremembi podatkov.
Če ministrstvo, pristojno za upravo ugotovi, da so podatki za vpis ustanove v evidenco ustanov pomanjkljivi, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za ustanovo in ustanovo.
5. člen
Pooblaščena uradna oseba ministrstva, pristojnega za upravo overi evidenčno knjigo s pečatom ministrstva s svojim podpisom.
6. člen
Evidenca ustanov je javna.
Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena sme pregledovati vsakdo, razen če predpis o varstvu osebnih podatkov ne določa drugače. Vsakdo sme zahtevati tudi, da se mu izda potrdilo o vpisu ustanove v evidenco ustanov.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0001/2-6-719/96
Ljubljana, dne 13. septembra 1996.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve