Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3243. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart, stran 4648.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 – odl. US in 58/95 – odl. US) v zvezi z 99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 24/96, 39/96) se v 1. členu število “42,80” nadomesti s številom “59,25”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena dopolni, in sicer se:
– pri k. o. Brengova dodajo parcele št. 332, 333,
– pri k. o. Cogetinci dodajo parcele št. 418, 437/1, 437/2,
– pri k. o. Čermljenšak dodajo parcele št. 566/1,
– pri k. o. Gočova dodajo parcele št. 747/3, 748/1, 749, 840, 841/2, 841/3,
– pri k. o. Partinje dodajo parcele št. 486/2, 487, 514, 516/1, 516/2, 517/1, 517/2, 521, 522, 600, 1158, 1159, 1255/2, 1263/1, 1263/3, 1264,
– pri k. o. Rogoznica dodajo parcele št. 439, 440, 447, 449/1, 449/2, 450, 542/3, 546/2, 546/3, 549/1, 549/2, 551/1, 551/2, 551/3, 553,
– pri k. o. Selce dodajo parcele št. 520/1, 520/2, 697,
– za k. o. Selce doda k. o. Sp. Voličina s parcelami št. 748/3, 752, 854, 857, 859,
– pri k. o. Zg. Ročica dodajo parcele št. 433, 434/1, 434/2, 435/2.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-71/96
Ljubljana, dne 4. oktobra 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.