Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-B), stran 4642.

Na podlagi 86. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in 39/95 – odločba US) in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-B)
1. člen
V odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 82/94 in 77/95) se v 3. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
“Fakultete, visoke strokovne šole in knjižnice univerze (v nadaljnjem besedilu: članice) so:”
Doda se nova enajsta alinea, ki se glasi:
“Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UK
Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10.”
2. člen
Univerza v Mariboru prevzame delavce, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni v Univerzitetni knjižnici Maribor.
Z dnem uveljavitve tega odloka Univerza v Mariboru prevzame tudi premoženje ter vse pravice in obveznosti univerzitetne knjižnice.
3. člen
Univerza v Mariboru mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti spremembe in dopolnitve statuta v skladu s tem odlokom, v enem mesecu po uveljavitvi statuta pa oblikovati organe.
4. člen
Ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor opravlja svojo funkcijo do konstituiranja organov v skladu s statutom Univerze v Mariboru.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/3
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.