Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996

Kazalo

3121. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (OdRZRV-A), stran 4530.

Na podlagi 12. in 19. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US) je Državni zbor na seji, dne 19. septembra 1996 sprejel
P R E D L O G O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v državni zbor (OdRZRV-A)
I
V odloku o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/96 in 51/96 – odločba US) se v I. točki črtajo besede “35 poslank in poslancev”; v II. točki pa se črta besedilo celotne podtočke a), tako da podtočke b), c) in č) postanejo nove podtočke a), b) in c).
II
Doda se nova III. točka, ki se glasi:
“III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 8. november 1996.”
III
IV. točka se spremeni tako, da se glasi:
“IV
Glasovanje na referendumu se izvede 8. decembra 1996.”
IV
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-3/27
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost