Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996

Kazalo

3083. Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja v sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, stran 4488.

Na podlagi 5. člena zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94), 18. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in št. 23/96) in obvezne razlage Državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/96) izdajam
N A V O D I L O
o načinu obračunavanja in plačevanja v sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
1. člen
Zavezanec za vplačilo sredstev v sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljevanju: sklad) je na podlagi 4. člena zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94) (v nadaljevanju: zakon) Nuklearna elektrarna Krško (v nadaljevanju: NE Krško), prejemnik pa je sklad.
2. člen
NE Krško najkasneje 5. dan v mesecu za pretekli mesec, sporoča skladu količine dobavljene električne energije.
3. člen
Sredstva v skladu s 4. členom zakona je NE Krško dolžna nakazati na račun sklada do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo preneha veljati navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Uradni list RS, št. 37/95).
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/006-96
Ljubljana, dne 9. septembra 1996.
Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti